Water- en visstandbeheer

Wij werken aan een gezonde visstand. Dat doen we samen met de hengelsportverenigingen, Sportvisserij Nederland, waterschappen, provincies, gemeenten en verschillende andere (groene) organisaties.Visgidsen
In ons werkgebied zijn diverse visgidsen actief. Voor het inhuren van een visgids maken we bij voorkeur gebruik van gidsen met het keurmerk Certified Dutch Fishing Guides van de Vereniging Nederlandse Sportvissers.


Uitzetten van vis
Onze ondersteuning bij visuitzet is voornamelijk gericht op de uitzet van karper. Dankzij de karpercommissie van Sportvisserij MidWest Nederland en het Masterplan ‘Karperuitzet’ zijn er ook in 2022 weer in diverse wateren prachtige karpers uitgezet. In totaal ging het om negen projecten op 26 uitzetlocaties en is er ruim 2.500 kg karper uitgezet.

In het kader van het forellenproject Geestmerambacht zijn eind januari 2022 bovendien bruine forellen uitgezet. In 2023 zullen er ook weer regenboogforellen uitgezet gaan worden.


Visstand Beheer Commissies
Ook in 2022 is Sportvisserij MidWest Nederland voor de hengelsportverenigingen en waterbeheerders het aanspreekpunt geweest en is aan visstand- en viswaterbeheer gewerkt binnen de Visstand Beheer Commissies (VBC’s).

Onderwerpen die op de agenda staan zijn Vissen in Nood protocollen, beleidsplannen vanwege de Kader Richtlijn Water, huurovereenkomsten, karperuitzettingen, (concepten voor) Visplannen, projecten Loodvrij vissen, onderzoeken naar rivierkreeften (exoten) en zonnepanelen op het water. Bovendien vormen de VBC-overleggen ook de vaste contactmomenten met de beroepsvissers.

In 2022 konden VBC-vergaderingen – voor het eerst na de corona-pandemie – ook weer ‘live’ plaatsvinden, alhoewel digitaal vergaderen nog wel bleef bestaan. Lastig, zeker bij ingewikkeldere onderwerpen als de Kadernota Vis van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Maar bijvoorbeeld ook bij het opstarten van pilotprojecten loodvrij vissen, waar de VBC’s ook een sturende rol spelen.


Onderzoek Zuidelijke Randmeren
Het vierjarig visstandsonderzoek op de Zuidelijke Randmeren is in oktober 2022 afgerond. Op basis van dit onderzoek is een nieuw quotum vastgesteld voor de twee beroepsvissers, die hier actief zijn. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland hebben samen het visrecht van één beroepsvisser gekocht. Het daarbij behorende quotum wordt hierdoor niet met de zegen afgevist, maar komt ten goede aan de sportvisser. Dit is allemaal beschreven in een nieuw visplan voor de Zuidelijke Randmeren.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.