Sportvisserij MidWest Nederland

Over ons
Sportvisserij MidWest Nederland is de belangenbehartiger voor circa 134.000 sportvissers die bij 104 hengelsportverenigingen zijn aangesloten. We zetten ons met een professionele werkorganisatie, een bestuur en vele vrijwilligers in voor de sportvisser. We werken nauw samen met Sportvisserij Nederland, lid van NOC*NSF.

Heel veel mensen vissen in Nederland. Het is één van de meest beoefende buitenactiviteiten. Op voetbal en tennis na is Sportvisserij Nederland de grootste sportbond. Het ontspannen in de natuur en de spanning van het vangen van een (grote) vis vormen nog steeds een succesvolle formule.

We vinden het belangrijk dat er verantwoord en met respect voor de vis en de natuur wordt gevist. Daarom geven we (kosteloos) vele vislessen op de basisschool.

Een belangrijk kenmerk van de sportvisserij, en dat is tegelijkertijd ook haar kracht, is dat het dwars door alle lagen van de bevolking heen gaat. Sportvisserij is een echte volkssport voor jong, oud, arm en rijk. Voor de een is het vooral genieten van de natuur, voor de ander weer de competitie met anderen. Bij sommigen is het de spanning van de mogelijke vangst van een kanjer van een vis en bij anderen juist het lekker alleen zijn op of aan het water.

Sportvisserij MidWest Nederland zet zich in om water voor zoveel mogelijk sportvissers beschikbaar te maken en te houden. De verenigingen delen daarom zoveel mogelijk viswater in de VISpas. Zo is er altijd voldoende viswater in de buurt en blijft vissen in de toekomst ook een echte volkssport.

Een greep uit onze activiteiten:

De belangrijkste activiteit van de organisatie is het realiseren van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij. Vis en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vandaar dat het samenwerken met andere bij het water betrokken partijen centraal staat.

We voeren overleg en sluiten contracten af met eigenaren van visrechten en oevers om goed toegankelijk en betaalbaar viswater te realiseren.

We stellen plannen op en brengen die tot uitvoering om een aantrekkelijke visstand te creëren.

We bevorderen de wedstrijdsport door het organiseren van diverse regionale (selectie-)wedstrijden, het scouten en trainen van jonge talenten en het behouden en realiseren van wedstrijdtrajecten.

We bevorderen de ledenaanwas bij de aangesloten verenigingen door het stimuleren en organiseren van jeugdactiviteiten.

Onze betaalde en vrijwillige BOA’s zijn vrijwel dagelijks aan het water te vinden voor controle op visdocumenten en stroperij.

We werken samen met Rijkswaterstaat, de provincie en de waterschappen op het gebied van water- en visstandbeheer.

We zijn de vertegenwoordiger van de sportvisserijbelangen in de vele overlegstructuren voor recreatie- en waterbelangen op regionaal- en provinciaal niveau.

We bevorderen de informatie-uitwisseling tussen partijen door het initiëren en laten functioneren van Visstandbeheercommissies.

We stimuleren dat aangesloten verenigingen de jeugd op een verantwoorde manier leert vissen zodat ze diervriendelijk en met respect met de vis (en de natuur) omgaan.
    

We geven kosteloos visles op basisscholen. De visles bestaat uit een dagdeel biologie en een dagdeel aan de waterkant. Op deze wijze leren kinderen op een goede manier vissen en respectvol om te gaan met de vis en de natuur.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Sportvissers voelen zich sterk betrokken bij de natuur in en rondom het water. We streven naar een gezond watermilieu, een goede waterkwaliteit en optimale leefomstandigheden voor vissen waar door de aangesloten sportvissers op verantwoorde manier gebruik van kan worden gemaakt. Door respectvol om te gaan met vis en te streven naar natuurlijke leefomstandigheden in de viswateren, toont de sportvisserij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak.

Hechte en professionele organisatie
Hengelsportverenigingen met hun aangesloten leden vormen de basis van onze organisatie. De aangesloten verenigingen huren visrechten van plaatselijke viswateren en verstrekken de VISpas aan hun leden. Zij organiseren voor hun leden tal van activiteiten, zoals wedstrijden en jeugdactiviteiten om zo een verenigingsbinding te bevorderen. De 108 verenigingen, gevormd door de honderden vrijwilligers, vormen de basis voor een sterke organisatie die op regionaal niveau professioneel wordt ondersteund door Sportvisserij MidWest Nederland en landelijk door Sportvisserij Nederland.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.