Wettelijke regels Zeevisserij
De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven.

Sportvisserij in visserijzone, kustwateren en zeegebied

Er wordt in Nederland natuurlijk niet alleen in de binnenwateren gevist. Sportvissers vissen ook in zee en daar gelden weer andere regels dan in de binnenwateren. In het algemeen kan worden gezegd dat de regels voor de zeesportvisserij veel eenvoudiger zijn. Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet drie verschillende zeevisgebieden worden onderscheiden: 'visserijzone', 'kustwateren' en 'zeegebied'. Er gelden in deze gebieden verschillende regels.

Kustwateren
Tot de kustwateren behoren de Waddenzee, het Nederlandse deel van Dollard en Eems, de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn van het oostelijke havenhoofd van Maassluis naar het groene geleidelicht no. 14, het Calandkanaal en open havens tot de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het Zeegat van Goeree, het Brouwerhavensegat, de Oosterschelde en de Westerschelde.

NB. De zee langs de Noord- en Zuidhollandse stranden en boven de Waddeneilanden noemen we vrijwel altijd kust, maar is volgens de Visserijwet geen 'kustwater'.

Zeegebied
Met het zeegebied worden in tegenstelling tot wat men zou denken slechts enkele beperkte wateroppervlakten bedoeld: de havens van IJmuiden (incl. binnenzijde pieren) met toeleidingskanalen naar het Noordzeekanaal, het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen.

Visserijzone
Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren. De visserijzone is eigenlijk wat wij in de volksmond 'zee' noemen.

In de visserijzone, de kustwateren en het zeegebied hebt u voor het vissen met hengels geen visvergunning nodig.

In de kustwateren geldt de beperking van (maximaal) twee hengels. Het vissen met een peur of een spieringtuig is in de kustwateren ook vrij, mits het visrecht bij de staat berust. Heeft een ander het visrecht dan is voor de peur en het spieringtuig wel een vergunning vereist.

Minimummaten zeevissoorten

Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten.

Vissoort Minimummaat Vissoort Minimummaat
Aal/paling 28 cm Wijting 27 cm
Bot 20 cm Leng 63 cm
Kabeljauw 35 cm Blauwe leng 70 cm
Schelvis 30 cm Zeebaars 42 cm
Zwarte koolvis 35 cm Makreel 30 cm
Witte koolvis (pollak) 30 cm Haring 20 cm
Heek 27 cm Horsmakreel 15 cm
Schartong 20 cm Sardine  11 cm
Tong 24 cm Ansjovis 12 cm
Schol 27 cm

Vervallen zijn de wettelijke minimummaten voor de volgende vissoorten: Griet, Harder, Mul, Schar, Tarbot, Tongschar en Zeekarper.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.