Ontwikkelingen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Sinds vorig jaar oktober is MidWest in gesprek met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) over het opnieuw opstarten van een visstandbeheercommissie (VBC). Er zijn drie gesprekken geweest over nut en noodzaak, doel van de VBC en wie deelneemt aan een mogelijke VBC.
AGV is vooralsnog terughoudend met het opstarten van de traditionele VBC, waaraan verschillende partijen deelnemen. Zij zien voor nu meerwaarde in een structureel overleg met de federatie, die de hengelsportverenigingen vertegenwoordigt op thema’s die het verenigingsniveau overstijgt. AGV zal voor de onderwerpen, zoals huurovereenkomst en visuitzet, één op één afspraken met hengelsportverenigingen, waarbij de vereniging ondersteuning vanuit de federatie kan betrekken.

Huurovereenkomst visrecht
Vijf verenigingen hebben van AGV een brief waarin een nieuwe huurovereenkomst wordt aangeboden met aantal gewijzigde voorwaardes. De belangrijkste wijzigingen zijn een loodverbod en een visserijvrijezone van 250 meter bij prioritaire vispassages. MidWest heeft de HSV’s een conceptbrief aangeboden waarin wordt aangegeven dat zij niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaardes, dat er verlenging wordt aangevraagd bij de Kamer van Binnenvisserij. Inmiddels heeft MidWest en de betrokken HSV’s met AGV gesproken om tot een gedragen huurovereenkomst te komen. Begin juli wordt en een antwoord van AGV verwacht.


Nota Vis (2021) en Nota Dierenwelzijn
Tijdens de gesprekken over de VBC en de huurovereenkomsten werd ook aangegeven dat AGV de Nota Vis uit 2021 wil vernieuwen. De huidige coalitie met PvdD en Water Natuurlijk is tegen sportvissen. Ook kwam ter sprake dat AGV een Nota Dierenwelzijn gaat schrijven. Er is toegezegd door AGV dat de sportvisserij als stakeholder bij dit proces wordt betrokken.
Positief is dat AGV wil samenwerken bij het redden van dreigende vissterfte. Wij gaan een hiervoor een protocol maken, net als wij met de andere waterschappen hebben in ons gebied. Mogelijk krijgt dit ook een plek in de nota dierenwelzijn.

Wie en Wat
Net als bij initiatiefvoorstellen van de PvdD die recentelijk in diverse gemeenteraden zijn gepasseerd gaan wij voor AGV ook een taskforce oprichten. Waarbij expertise van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland en de hengelsportverenigingen wordt gebundeld om deze bedreiging het hoofd te bieden. Startend met een WhatsApp groep waarin één bestuurder per vereniging als aanspreekpunt fungeert. In het najaar wordt een middag georganiseerd door SVN en MidWest voor politieke partijen en het algemeen bestuur van AGV.
Voor een HSV is het belangrijk dat de huurovereenkomsten visrecht die worden verhuurt door AGV op orde zijn. Dat alle voorwaarden worden nageleefd, zodat AGV geen reden heeft ons daarop aan te vallen. Investeren op je viswater, zoals visstandonderzoek, opstellen visplan, aanleggen voorzieningen zoals vissenbossen, vissteigers, etc.

Overleg of sparren?
Neemt de AGV contact op en je hebt als HSV ondersteuning nodig of je wilt even sparren, schroom dan niet om contact op te nemen met Gerco Berger of Bart van Iterson.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.