Visserijregels

Sportvisserij in het binnenwater
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die het visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de schriftelijke, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de bijbehorende lijst(en) staan vermeld. De Vispas met de bijbehorende Lijst(en) van Viswateren is meestal te verkrijgen bij hengelsportverenigingen en hengelsportzaken.

Hengelsportverenigingen zetten zich in voor meer en betere sportvismogelijkheden. Wie niet lid is van een hengelsportvereniging kan maar in een heel beperkt aantal wateren vissen. Wordt daarom lid van een hengelsportvereniging! Dit biedt vele praktische voordelen en bovendien zijn de vergunningen altijd in het lidmaatschap van een hengelsportvereniging inbegrepen.

Lees hier de belangrijkste regels voor de binnenvisserij

Vergunning en beperkingen
Waarom niet één vergunning voor al het water? Een goede vraag. Met de federatieve viswaterlijst van Sportvisserij MidWest Nederland en de Landelijke Lijst komt u een heel eind maar er zullen altijd wateren blijven waarvoor u een aparte vergunning nodig heeft, waar afwijkende voorwaarden gelden, of waar u helemaal niet mag vissen. Waarom? Ieder viswater heeft een eigenaar. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente zijn, een natuurorganisatie, een beroepsvisser, een hengelsportvereniging of een particulier. Niet alle eigenaren willen zomaar de visrechten van hun water verhuren of het water in een (regionale of landelijke) vergunning inbrengen.

Het kan zijn dat:
  • de eigenaar van het water er geen vissers of slechts een beperkt aantal wil hebben
  • de eigenaar slechts onder bepaalde voorwaarden vissers toelaat
  • de eigenaar zoveel geld voor huur van de visrechten vraagt dat een vereniging of federatie dat niet wil betalen
  • de visrechten verhuurd zijn aan of eigendom zijn van een hengelsportvereniging die alleen de eigen leden er laat vissen

Eén vergunning voor heel Nederland is een prachtig idee, maar u zult nu begrijpen dat die vergunning dus nooit ál het Nederlandse water kan bevatten. Wel zoveel mogelijk, en daar werken we hard aan. Om het u als sportvisser zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Sportvisserij in visserijzone, kustwateren en zeegebied
Er wordt in Nederland natuurlijk niet alleen in de binnenwateren gevist. Sportvissers vissen ook in zee en daar gelden weer andere regels dan in de binnenwateren. In het algemeen kan worden gezegd dat de regels voor de zeesportvisserij veel eenvoudiger zijn. Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet drie verschillende zeevisgebieden worden onderscheiden: 'visserijzone', 'kustwateren' en het 'zeegebied'. Er gelden in deze gebieden verschillende regels.

Lees hier de belangrijkste regels voor de zeevisserij

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.