Sportvisserij MidWest Nederland


Een greep uit onze activiteiten

De belangrijkste activiteit van de organisatie is het realiseren van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij. Vis en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vandaar dat het samenwerken met andere bij het water betrokken partijen centraal staat.
  • We voeren overleg en sluiten contracten af met eigenaren van visrechten en oevers om goed toegankelijk en betaalbaar viswater te realiseren.\
  • We stellen plannen op en brengen die tot uitvoering om een aantrekkelijke visstand te creëren.
  • We bevorderen de wedstrijdsport door het organiseren van diverse regionale (selectie-)wedstrijden, het scouten en trainen van jonge talenten en het behouden en realiseren van wedstrijdtrajecten.
  • We bevorderen de ledenaanwas bij de aangesloten verenigingen door het stimuleren en organiseren van jeugdactiviteiten.
  • Onze betaalde en vrijwillige BOA’s zijn vrijwel dagelijks aan het water te vinden voor controle op visdocumenten en stroperij.
  • We werken samen met Rijkswaterstaat, de provincie en de waterschappen op het gebied van water- en visstandbeheer.
  • We zijn de vertegenwoordiger van de sportvisserijbelangen in de vele overlegstructuren voor recreatie- en waterbelangen op regionaal- en provinciaal niveau.
  • We bevorderen de informatie-uitwisseling tussen partijen door het initiëren en laten functioneren van Visstandbeheercommissies.
  • We stimuleren dat aangesloten verenigingen de jeugd op een verantwoorde manier leert vissen zodat ze diervriendelijk en met respect met de vis (en de natuur) omgaan.
  • We geven kosteloos visles op basisscholen. De visles bestaat uit een dagdeel biologie en een dagdeel aan de waterkant. Op deze wijze leren kinderen op een goede manier vissen en respectvol om te gaan met de vis en de natuur.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.