Commissie Zeevissen 

Verbetering van zeevismogelijkheden is onze ‘zoute doelstelling’. Hiertoe inventariseren we wensen en klachten van zeesportvissers. Die vertalen we naar oplossingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De commissie heeft hiervoor regelmatig contact met lokale overheden en is actief binnen het Nationaal Platform Zeehengelsport.

Op deze manier willen we het zeevissen beter op de kaart zetten. Zeevissen is een volwassen sport, waar dagelijks tienduizenden mee bezig zijn. Landelijk gaat het om 120.000 zeevissers, waarvan 40.000 in onze regio, en toch is het een ondergeschoven kindje. Een betere positionering binnen de federatie is dus onze eerste prioriteit.


Zeevissers houden wel van praten, maar vooral ook van doen. Concrete acties zijn het zorgdragen voor handhaving en controle op het zoute algemeen, zeevisstekken inventariseren en aandacht vragen voor de problematiek van de staandwandvisserij met de 250 meter nettenvrije zone. Ook organiseert de commissie gerichte opruimacties op de pieren van IJmuiden. Jaarlijks organiseert de commissie aan het Noordzeekanaal een viswedstrijd voor mindervaliden. In oktober is er een zeeviswedstrijd waar zeevissers van heinde en verre naar toe komen.


Verder inventariseert de commissie wensen en klachten van zeesportvissers om waar mogelijk de klachten op te lossen en de wensen te realiseren. De commissie wil een spreekbuis vormen voor de lokale zeesportvisser op nationaal niveau en andersom.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Ron Gatowinas (voorzitter)
Marcel Noort
Michel Gouda
Peter Mourits
Cor van Houten
Anneke Heijblok 
(penningmeester)
Rik Hagedoorn (agendalid)
Maikel van Breugel


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.