Catch 'n Match - Terugmelden spiegelkarpers

Meld jij je gevangen spiegelkarpers al terug? Nee? Dan is nu het moment om dat wel te gaan doen! Sportvisserij MidWest Nederland heeft in samenwerking met de BVK een mooi terugmeld systeem ingericht.

Fotografeer je vangst
Afgelopen jaren zijn er door Sportvisserij MidWest Nederland spiegelkarpers uitgezet in o.a. de Randmeren, Schermerboezem, Rijnlandseboezem, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Flevopolder. De exacte uitzetlocaties vind je hier. Vang je een spiegelkarper in één van deze wateren en wil je weten wanneer en waar een door jou gevangen spiegelkarper is uitgezet en hoe vaak de vis al eerder is gevangen, maak dan een foto van de linkerflank van de vis. Als je de vis vasthoudt, houd je de kop in je rechterhand. Gebruik het liefst een camera met een hoge resolutie (dus veel megapixels) en maak verschillende detailfoto’s van de groepjes schubben, vaak bij de staart of de rugvin. Om een juiste analyse te kunnen maken is het nodig om de lengte, het gewicht, de vangstdatum en vangstlocatie (mag ook het watersysteem zijn bijvoorbeeld Gooimeer als locatie) door te geven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gedeeld met jouw instemming. Lees ook Privacy gewaarborgd.

Mocht je een karper vangen in een water waarvan je twijfelt of deze onder het uitzetgebied valt? Schroom niet en stuur hem alsnog in.

Tip: je kunt er ook voor kiezen om alleen foto’s van de vis op de onthaakmat in te sturen. Daar kunnen wij al prima mee uit de voeten. Ook hierbij geldt dat de linkerflank van de vis gefotografeerd moet worden, alsmede een detailfoto van het schubbenpatroon.

Stuur de foto’s in
Het melden van je karpervangst kan via de webapp van de Matching Community, door je foto's te versturen per mail naar karpercommissie@sportvisserijmidwestnederland.nl of spiegelkarpermelden@outlook.com

Nadat je de foto’s hebt opgestuurd, krijg je van ons een bevestiging van ontvangst. Ook houden we je op de hoogte van hoe het matchen verloopt.Privacy gewaarborgd
We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. De gegevens worden alleen voor de matching en voor onderzoek gebruikt. We verspreiden jouw informatie niet via website, bladen of Facebook. Tenzij je zelf aangeeft dat je daar geen bezwaar tegen hebt.
Voor de volledigheid: Sportvisserij MidWest Nederland heeft een overeenkomst gesloten met de BVK over omgang met informatie die onder de AVG-regels valt. Door deze afspraken is de omgang met jouw gegevens en melding AVG-proof.

Wat mag je terug verwachten?
De Matching Community streeft er naar om binnen twee dagen na je melding je alvast iets algemeens te vertellen over de gemelde spiegelkarper. Dat gebeurt via een emailbericht van de SKP-coördinator van Sportvisserij MidWest Nederland of van de BVK. Als je veel geluk hebt krijg je zelfs dan al direct een terugkoppeling met een matchende plankfoto en dus informatie over de uitzetting. In de praktijk kan een match echter best lang duren.

Matching vindt plaats binnen de Matching Community. De Matching Community heeft op dit moment een snel groeiende databank waarin al ruim 40.000 plankfoto’s (linkerflanken) zijn opgenomen. Bovendien heeft deze community de beschikking over ruim 30 ervaren matchers. Bij de zoektocht naar een match worden eventueel ook de SKP’s die zijn aangesloten bij de Matching Community ingeschakeld. De matchers van de Matching Community geven niet snel op!

Zodra er een match is, of als het matchingsproces geen resultaat oplevert, wordt de melder door de SKP-coördinator van Sportvisserij MidWest Nederland per email op de hoogte gebracht van de uitkomst van de matching.


Match!
Wat gebeurt er met je melding met of zonder match?
De melder is de baas! Dat betekent dat nooit zonder uitdrukkelijke instemming (van de melder) melding noch match in openbaarheid wordt gebracht. De SKP-coördinator van Sportvisserij MidWest Nederland stemt dat af met de melder, voor zover dit niet al is aangegeven bij het doorgeven van de melding. Zelfs als de melder geen bezwaar heeft tegen publicatie, wordt afgewogen of openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege stekherkenning, geen ongewenste bijeffecten heeft.

Meldingen en matches worden in geanonimiseerde vorm en in afgeschermde mappen opgeslagen. De gegevens van iedere melding worden opgenomen in de database waaruit Sportvisserij MidWest Nederland en de BVK kunnen putten voor monitoringsonderzoek.
Jaarlijks worden verzamelde gegevens gerapporteerd en zullen Sportvisserij MidWest Nederland en de BVK deze informatie via digitale kanalen openbaar delen. Uiteraard laat Sportvisserij MidWest Nederland periodiek ook weten hoe de resultaten worden gebruikt voor eventuele bijstellingen in het uitzetbeleid.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.