Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ MIDWEST NEDERLAND
Sportvisserij MidWestNederland is gevestigd te Uitgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34184354. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij MidWest Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1Sportvisserij MidWest Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij MidWest Nederland aangesloten hengelsportvereniging;
b.een product of dienst afneemt bij Sportvisserij MidWest Nederland (zoals een abonnement op onze nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.zich aanmeldt en/of activiteiten uitvoert als vrijwilliger of medewerker bij Sportvisserij MidWest Nederland;
d.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2Sportvisserij MidWest Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.BSN nummer(s);
h.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
i.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
j.browsercookies;
k.foto’s;
l.strafrechtelijke gegevens.
1.3 Sportvisserij MidWest Nederland kan deze gegevens gebruiken om:
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•ten behoeve van de dienstbetrekking/arbeidsrelatie
•ten behoeve van het organiseren van activiteiten
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving;
•het verstrekken van wedstrijdtoestemmingen;
•het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
•promotionele doeleinden;
•door de overheid opgelegde verplichtingen.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Sportvisserij MidWest Nederland via telefoonnummer 0251 – 31 88 82 of per e-mail: info@smwn.nl voor:
a.meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij MidWest Nederland persoonsgegevens verwerkt;
b.vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c.inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij MidWest Nederland met betrekking tot u verwerkt;
d.bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij MidWest Nederland.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1Sportvisserij MidWest Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2Sportvisserij MidWest Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN
4.1Sportvisserij MidWest Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij MidWest Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2Sportvisserij MidWest Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Midwest Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Uitgeest, mei 2018


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.