Vissen in nood? 

Wanneer je dode of naar luchthappende vissen ziet, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de juiste waterbeheerder. Dan kan deze direct gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel maatregelen nemen om erger te voorkomen.

Wat te doen als je vissen in nood ziet?
Vissen in nood, zijn vissen die naar luchthappen of het zichtbaar moeilijk hebben om zich in het water 'staande' te houden. Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de waterbeheerder om jouw melding te doen. 
Om na te gaan wie de waterbeheerder is in het gebied waar jij je bevindt, kun je naar de website meldpunt water gaan en enkele gegevens invullen. Je ziet gelijk wie de waterbeheerder is. Is snelle actie nodig, kun je ook bellen met ons Calamteitenteam, op nummer: 06-10709183 (alleen bij vissen in nood en niet bij het zien van dode vissen).

Wat te doen als je dode vissen in het water ziet?
Belangrijk is dat je zelf geen actie onderneemt omdat niet duidelijk is wat de doodsoorzaak is. Je dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de waterbeheerder om jouw melding te doen.
Om na te gaan wie de waterbeheerder is in het gebied waar jij je bevindt, kun je naar de website meldpunt water gaan en enkele gegevens invullen. Je ziet gelijk wie de waterbeheerder is. 

Belangrijke telefoonnummers van waterbeheerders om jouw melding door te geven

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Noord-Holland boven het Noordzeekanaal
  0800-1430

 • Hoogheemraadschap van Rijnland
  Noord-Holland onder het Noordzeekanaal
  071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
  servicepunt@rijnland.net

 • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
  Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht
  0900-9394

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
  Regio Utrecht
  030-2097361 (buiten kantoortijden 030-6345700)

 • Hoogheemraadschap van Rijnland
  Noordelijk deel van Zuid-Holland
  071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

 • Waterschap Vallei & Veluwe
  Midden Nederland
  055 - 5272272 (gratis - 24 uur per dag bereikbaar)

 • Waterschap Zuiderzeeland
  Flevopolders
  0320-274911

Je kunt tijdens kantooruren ook bellen met Sportvisserij MidWest Nederland op telefoonnummer 0251-318882.
Buiten kantorenuren en alleen bij vissen in nood (geen dode vissen): 06-10709183.

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.Calamiteitenteam Sportvisserij MidWest Nederland
In droge zomers of juist na hevige regenval kunnen vissen in gevaar raken. Als echte vissenliefhebbers redden we deze vissen graag en dat doen we met ons calamiteitenteam en de lokale hengelsportverenigingen. We hebben vrijwilligers getraind in het herkennen van vissen in nood, de verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er iets aan de hand is.

Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt ons calamiteitenteam ingezet.
Tijdens kantooruren bereik je ons calamiteitenteam op telefoonnummer 0251-318882.


     


Oorzaken dode vissen
Vissen in nood bij beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud van water is nodig om diepte, berging en doorstroom te houden om daarmee het huis van de vis gezond te houden. Helaas zien we nog te veel vissen in nood tijdens of naar aanleiding van beheer en onderhoud of juist het ontbreken daarvan. Het beheer en onderhoud bij te hoge watertemperaturen, maaien, baggeren of omwoeling van bagger door een maaiboot zorgen onder andere voor zuurstofarme omstandigheden en daarmee de kans op vissen in nood of vissterfte.

Dode vissen na droogte
Als het lang droog is geweest, dan kan het zuurstofgehalte in het water afnemen. Bij voortdurende droogte staat er namelijk minder water in plassen, in uiterwaarden of sloten dan normaal. Dit komt doordat het water verdampt en doordat de grondwaterstand is gedaald. Het oppervlaktewater warmt zo eerder op en het zuurstofgehalte daalt. Hierdoor kunnen vissen aan de oppervlakte gaan zwemmen, naar lucht gaan happen of stikken.

Dode vissen na hevige regen
Vissterfte kan optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen. Er vindt dan een zogenoemde overstort van rioolwater op het oppervlaktewater plaats. Het rioolwater bevat organische stoffen. Als die in sloten, grachten of singels terechtkomen, wordt het water arm aan zuurstof en stikken de vissen.

Dode vissen in de winter
Tijdens de koude wintermaanden is het zuurstofgehalte van het water vaak laag. Als vijvers bevroren zijn, kan de gemeente de vis niet verwijderen. Het wordt afgeraden om het ijs weg te hakken om de vis te verwijderen. Daarbij ontstaat namelijk beroering en geluid in het water. Vissen worden dan veel actiever, hebben meer zuurstof nodig en omdat daar gebrek aan is, sterven mogelijk meer vissen.

Dode vissen in de paaitijd of door het voeren van eenden
Vissterfte heeft niet altijd met de waterkwaliteit te maken. Zo is de paaitijd, het voorjaar, een uitputtende tijd. Oudere vissen met een verminderde conditie overlijden door uitputting. Ook het te massaal voeren van eenden en ganzen in een sloot of vijver kan een gevaar voor de vissen opleveren. Te veel broodresten kunnen aanleiding geven tot een gisting- en rottingsproces, dat schadelijk is voor het visleven in het water. Soms zijn besmettelijke ziekten oorzaak van vissterfte, zoals het zogenoemde voorjaarsviramie bij karpers.

Vrijwilliger worden in het calamiteitenteam?
Om ons calamiteitenteam uit te bouwen, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ingezet kunnen worden als we meldingen van vissterfte of vissen in nood krijgen. Jouw hulp kan bestaan uit het overzetten van vissen in nood naar ander water, het ter plekke inschatten van de situatie en dit terugkoppelen, het plaatsen van beluchters etcetera.

Wil jij bij jou in de buurt helpen als er zich een calamiteit voordoet? Dan horen we graag van je. Hoe meer mensen deel uit maken van het team hoe meer vissen we kunnen redden.
Voor meer info kun je contact opnemen met Sijmen van de Berg, junior adviseur sportvisserij Sportvisserij MidWest Nederland, sijmenvandenberg@smwn.nl / 0251-745667.

Video Vissen in nood
Hoe gaat ons calamiteitenteam te werk? Je ziet het in de onderstaande video. 

Sijmen van de Berg kreeg een melding over vissen in nood. Vlogger, viscoach van Enzo Knol en medewerker van Sportvisserij Nederland Daniele Weyers was er bij.


     


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.