Meldpunt Vissterfte
Wanneer u dode of naar lucht happende vissen ziet in de regio van Sportvisserij MidWest Nederland bel dan tijdens kantooruren met het federatiekantoor, tel. 0251 - 31 88 82.

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat. 
Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.
Vervolgens sluit de federatie uw melding kort met het betreffende waterschap. 
Buiten kantooruren en in de weekenden kunt u direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt  kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken. 

Via deze link kun je bekijken welk waterschap je kunt bellen

Melden:

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
mailto:servicepunt@rijnland.net

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 - 527 22 72 (gratis - 24 uur per dag bereikbaar)

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911

Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op. Wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken? Lees op de website van Sportvisserij Nederland alles wat u over vissterfte moet weten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.