Belangenbehartiging

Iedereen kent wel een sportvisser.
Als sportvissers hebben we een vaste plaats in de samenleving.
Toch vragen overheden soms niet om onze inbreng.

Daarom zijn we proactief: we praten mee over beleid en brengen onze standpunten naar voren. 

Verbinding naar de samenleving
Om onze activiteiten zichtbaar te maken naar de buitenwereld maakt Sportvisserij MidWest Nederland gebruik van persberichten en andere media. De activiteiten die wij extra aandacht hebben willen geven, gaan over onze sociaal-maatschappelijke inzet. Hieronder vallen ‘Vislessen op de basisschool’ en het project ‘Samen vissen’.

Politieke beïnvloeding van lokale en regionale overheden
Zichtbaar worden en blijven bij lokale en regionale bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, provincies en waterschappen is noodzakelijk. De maatschappelijke vraag over bijvoorbeeld dierenwelzijn wordt steeds luider. Veel mensen vinden iets van sportvissen, hebben de klok horen luiden, maar men weet niet waar de klepel hangt.

Afgelopen jaar speelde een dergelijke kwestie onder andere in de gemeentes Amersfoort, Almere, Purmerend, Zaanstad, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Steeds vaker komen er initiatiefvoorstellen om de hengelsport te verbieden. Samen met Sportvisserij Nederland werken we eraan om een passend tegengeluid te bieden en hengelsportverenigingen hierbij te ondersteunen. We gaan graag de dialoog aan: vissen is meer dan vangen.


Omgevingsvisie en energietransitie
In het kader van de omgevingsvisie zijn wij met een aantal hengelsportverenigingen op gesprek geweest bij gemeentes om de belangen voor de hengelsport aan te kaarten, zodat de hengelsportverenigingen als volwaardige partner betrokken worden bij toekomstige ontwikkelingen van binnenstedelijk groen en water.

Inventarisatie sportvisserijmogelijkheden
In 2022 is aan Waterrecreatie Nederland opdracht gegeven om de inventarisatie van sportvisserijvoorzieningen over het gehele werkgebied van Sportvisserij MidWest Nederland uit te rollen. Dit heeft geresulteerd in een kaart, waarop ruim 800 punten zijn ingetekend. Denk hierbij aan vissteigers, steigers voor mensen met een beperking, trailerhellingen, VISparels etc.

De medewerkers van Sportvisserij MidWest Nederland gebruiken deze kaart als informatiebron bij het scherp krijgen van onze belangen bij gebiedsontwikkelingen door derden.

Zienswijzen en inspraak
Afgelopen jaar hebben we diverse zienswijzen ingediend op verschillende beleidsplannen van waterschappen en waterbeheerplannen van provincies. Inzet is keer op keer om sportvisserijmogelijkheden te behouden of uit te breiden én dat men (meer) rekening houdt met de belangen van de sportvissers.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.