Versterken hengelsportverenigingenOnze hengelsportverenigingen delen zoveel mogelijk viswater met elkaar. Dit jaar is het aantal wateren waar je met een VISpas mag vissen verder uitgebreid.

Nog meer water waarin iedere sportvisser met een VISpas mag vissen. Behalve met de inbreng van nieuw viswater ondersteunen wij de verenigingen op tal van andere terreinen.
Verenigingsadvisering
Medio 2021 is Sportvisserij Nederland gestart met de pilot voor verenigingsadvisering. Twee verenigingsadviseurs werden gedetacheerd bij Sportvisserij MidWest Nederland.

In de loop van 2022 zijn beide verenigingsadviseurs vertrokken, maar in het najaar heeft Sportvisserij MidWest Nederland zelf een nieuwe verenigingsadviseur in dienst genomen. Dit heeft wel tot vertraging geleid. Eind 2022 zijn de eerste stappen gezet om wederom het contact met de hengelsportverenigingen op te pakken en een eerste inventarisatie te maken van de uitdagingen waar de verenigingen mee kampen. Op basis daarvan zal een aanbod worden ontwikkeld van producten en diensten dat aansluit bij de vragen vanuit de verenigingen.
Medio 2021 is Sportvisserij Nederland gestart met de pilot voor verenigingsondersteuning. Twee verenigingsondersteuners zijn gedetacheerd bij Sportvisserij MidWest Nederland.


Tijdens de pilot ligt hun focus op de besturen en hét besturen van hengelsportverenigingen, ofwel het verenigingsmanagement. De opgehaalde informatie moet leiden tot het oplossen van kleine vraagstukken. Hier gaat het om beleid (visie op de toekomst van de hengelsportvereniging), kader (werven en behoud vrijwilligers), accommodatie (clubhuis) en ledenbinding (kennis van leden en sociale activiteiten. Er tevens een pilot geweest met workshops Vrijwilligers werven, binden en behouden voor bestuurders door Start2Create.
Daarnaast leidt de ingewonnen informatie tot het versterken van de relatie met de hengelsportverenigingen én tot structurele diensten en producten ter ondersteuning van hengelsportverenigingen voor grotere vraagstukken.

Subsidies ter verbetering sportvisserijmogelijkheden
Veel hengelsportverenigingen hebben voor diverse doeleinden gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden vanuit Sportvisserij Midwest Nederland. Zo heeft één hengelsportvereniging subsidie verkregen voor de aanschaf van materialen voor de jaarlijkse jeugdkarperdag. Een andere vereniging heeft ingezet op promotionele activiteiten van de hengelsportvereniging en weer een andere vereniging heeft de jeugd kennis laten maken met de hengelsport.

Eén project dat we graag uitlichten is dat van hengelsportvereniging Klokkeweel. Dit is een relatief kleine, maar zeer actieve en inspirerende hengelsportvereniging die een lokale vijver heeft omgetoverd tot een VISparel. Er zijn beschoeiingen en steigers aangelegd en eind 2022 heeft de gemeente middels baggerwerkzaamheden de overtollige waterplanten verwijderd en het water op diepte gebracht. De lokale vijver is nu met recht een VISparel.
Contactpersonen versterken hengelsportverenigingenOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.