Dierenwelzijn


Vissen begint bij water. Een vitale visstand en goed waterbeheer zijn voor sportvissers van het grootste belang.

Sportvissers zijn dan ook de ogen en oren langs de waterkant en op het water en signaleren vaak als eerste vissterfte, vervuiling of vissen in nood. Zij zijn de grootste groep Nederlanders, die zich actief inzetten voor alles wat onder de waterspiegel leeft.Welzijn van vissen
Over pijnbeleving bij vissen verschillen de meningen. Vissen zijn dieren met gevoel. Daarom is er wettelijke regelgeving en daarnaast zijn er ook door de sportvisserij zelf opgelegde regels om het welzijn van vissen te borgen. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert om in te zetten op controle en handhaving én educatie en voorlichting. Onze boa’s controleren of de regels rond het welzijn van vissen worden nageleefd. Via vislessen en andere (online) educatie en voorlichting leren we sportvissers van jong tot oud om met zorg en respect om te gaan met flora en fauna.

Dierenwelzijn in de sportvisserij is het afgelopen jaar hoog op onze agenda komen te staan. Daarbij zoeken we uitdrukkelijk de samenwerking met Sportvisserij Nederland en de collega-federaties. Het is belangrijk om met één stem de maatschappij te informeren hoe wij met de vis en het huis van de vis dienen om te gaan. Op verzoek ondersteunen we hengelsportverenigingen bij hun contact met de gemeente hierover. Soms leidt het ertoe dat gemeentes aan hengelsportverenigingen, en indirect aan Sportvisserij MidWest Nederland, vragen om actief mee te denken bij het opstellen van nieuwe nota’s dierenwelzijn.

Uitfaseren van lood
Lood hoort niet thuis in het water. Daarom werkt de sportvisserij sinds enkele jaren samen met andere overheids- en natuurorganisaties aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Het doel van deze ‘Green Deal’ is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Via verschillende sporen (waaronder uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilotgebieden) is er aan gewerkt om dit te realiseren.

Veel sportvissers, weliswaar steeds minder, gebruiken lood als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Door verlies kan dit vislood in het milieu terecht komen. Lood is schadelijk voor mens en dier en op veel plekken is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden.

Sportvisserij, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben vorig jaar de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Daarmee krijgt de Green Deal Sportvisserij Loodvrij een vervolg en wordt de komende jaren verder gewerkt aan het terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu.Contactpersonen dierenwelzijnOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.