De federatieve karpercommissie zet zich in voor de belangen van de sportvisser, in het bijzonder voor de karpervissers. De commissie ontwikkelt een visie en stelt doelen op. Deze doelen komen deels voort uit het beleid van sportvisserij MidWest Nederland, deels uit de commissie zelf. Uitvoering vindt plaats door belangenbehartigers uit o.a. de KSN en verschillende verenigingen, ondersteund door de werkorganisatie van sportvisserij MidWest Nederland en het bestuur.
   
Een van de belangrijkste doelen van de karper commissie is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden voor het verruimen van de toestemming voor het nachtvissen, gebruik van schuilmiddelen en het vissen met een derde hengel.

   
Ten tweede bereid de commissie samen met de werkorganisatie uitzettingen voor die vanuit het masterplan karper gepland staan. Tevens helpen ze bij uitzettingen.


Een derde belangrijk speerpunt is de jeugd. Verenigingen krijgen advies en ondersteuning bij het organiseren van jeugdactiviteiten gericht op karper (cursus Karper vissen voor kids). Er is een usb gemaakt met allerlei nuttige informatie voor verenigingen die de jeugd (beter) wil leren karpervissen. 

Jaarlijks organiseert de commissie de kapercommissie een koppelwedstrijd karpervissen tijdens de Nacht van de Nacht. 
De commissie heeft een eigen Facebookpagina.

De karpercommissie bestaat uit Sven van Anrooij, Marcel Merk, Melvin Thijssen, Bob Slot en Rob Tmmers en vanuit de werkorganisatie Jorke Wessels

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.