Professionalisering controle en handhaving

0 2000
03 dec

In het beleidsplan 2014-2017 is aangegeven dat we over gaan naar een meer effectieve en efficiëntere BOA organisatie. We zijn hier als federatie mee aan de slag gegaan en het bestuur heeft een besluit genomen hoe die organisatie eruit gaat zien.

De BOA’s zijn vrij snel geïnformeerd. De nieuwe organisatie treft hen direct omdat we in de nieuwe organisatie van 23 vrijwillige BOA’s naar 12 vrijwilligers gaan. Er is een opdracht opengesteld voor ZZP BOA’s. Tegelijktijdig zijn gesprekken gevoerd met de BOA’s over de verdere samenwerking. Omdat de organisatie in 2016 werkt met 12 vrijwillige BOA’s betekent dit dat we van een aantal mensen afscheid moesten nemen.

Afscheid van bevlogen mensen

Het voeren van slecht-nieuwsgesprekken is geen leuke opdracht. We hebben namelijk, stuk voor stuk, erg bevlogen vrijwilligers. Er is een aantal selectiecriteria opgesteld zoals het schrijven van een goed proces verbaal, zelfstandigheid, gastheerschap, loyaliteit, persoonlijkheid en inzetbaarheid. Op basis van deze criteria was er voor een aantal mensen een teleurstellende mededeling. Deze teleurstelling is richting verenigingen en op social media niet onder stoelen of banken gestoken.
We merken dat het nieuwe beleid dat voortvloeit uit het beleidsplan bij een aantal verenigingen vragen oproept. Daarom zijn we voornemens om tijdens de ALV een toelichting te geven op het nieuwe controle- en handhavingsbeleid.

Meer controle en handhaving

Hoewel het bijzonder jammer is dat we van een aantal BOA’s afscheid moesten nemen laten we u graag de positieve kant van het verhaal zien. Er komen in 2016 namelijk veel meer uren waarop de opsporingsambtenaren, ook ’s nachts, langs en op het water te vinden zijn.
In de loop van het jaar hadden we 23 vrijwillige BOA’s die 100 uur per jaar voor de federatie actief waren, omgerekend is dit 44 uur per week.
In de nieuwe situatie werken de beide ZZP-ers samen 36 uur per week. Daarnaast zijn 12 vrijwillige BOA’s 23 uur per week actief. Dit betekent dat in de nieuwe situatie de BOA’s 59 uur per week aan het werk zijn. Dat is precies wat we als sportvissers graag willen, meer controle op zwartvissers, meer handhaving op de regels en het voorkomen danwel opsporen van stroperij.


Efficiënter werken

In 2016 komen er dus meer uren controle en handhaving tegen vrijwel gelijke kosten. Het lijkt misschien dat een vrijwillige BOA organisatie niet veel kosten met zich mee brengt. Echter door de jaarlijkse opleidingskosten, kleding, uur- rijkosten- en onkostenvergoeding was er sprake van een behoorlijke begroting. Vanuit kantoor was op het grote BOA-team veel aansturing nodig, ook daar waar van de BOA’s de nodige zelfstandigheid werd verwacht. Daarnaast nam de administratie veel tijd in beslag. Door de professionalisering van de organisatie kan de adviseur handhaving en controle op kantoor adequater reageren op meldingen van sportvissers en is er meer ruimte voor de aansturing van de BOA-organisatie. Daarnaast is er meer tijd om de samenwerking met externe partijen verder te versterken.

Slagvaardig optreden

Behalve dat er meer controle en handhaving komt is een BOA ook sneller en meer flexibel inzetbaar, dus ook in de nachtelijke uren. In dringende gevallen bijvoorbeeld bij stroperij kunnen we een BOA sneller op pad sturen. Een ander bijkomend voordeel is dat we door deze professionalisering meer en beter kunnen samenwerken met de BOA’s van andere organisaties als de recreatieschappen en de omgevingsdienst.


Niet ingebracht water

We horen van meerdere verenigingen dat ze opsporingsambtenaren willen voor niet ingebracht water. De AHV heeft in samenwerking met de federatie m.i.v. 1 januari de beschikking over een BOA die direct inzetbaar is op hun eigen -niet ingebrachte- water. Zij betalen de kosten van de BOA zelf. Hiertoe is een convenant opgesteld. Inmiddels krijgen we van meerdere verenigingen het signaal dat ze eigen boa’s willen. De kosten van handhaving en controle op niet ingebracht water mogen echter niet drukken op de begroting van de federatie. Het lijkt ons daarom goed om hier een werkgroep voor in te stellen die onderzoekt of en hoe aan deze wens invulling kan worden gegeven.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december wordt, indien daar vanuit de verenigingsbesturen behoefte aan is, een nadere toelichting op het nieuwe controle- en handhavingsbeleid gegeven.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.