Voorbereiding 2e KRW planperiode

0 1630

Waterschap werkt in 2e KRW-planperiode aan gezond water De KRW kent drie planperiodes 2009-2015, 2016-2021 en 2022-2027. Terwijl de eerste planperiode nog loopt zijn we ook bezig met het bepalen van maatregelen voor de tweede planperiode. We zoeken daarbij actief naar samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties, omdat veel partijen een bijdrage kunnen leveren aan gezond water. De overheden binnen het stroomgebied Rijn-West werken daarbij nauw samen, en ontvangen adviezen van de maatschappelijke klankbordgroep Rijn-West. Bij het bepalen van de maatregelen evalueren we de eerste planperiode, we nemen de resultaten mee van uitgevoerde onderzoeken en we houden rekening met nieuwe inzichten over bijvoorbeeld klimaatverandering.

Bij het bepalen van de maatregelen evalueren we de eerste planperiode, we nemen de resultaten mee van uitgevoerde onderzoeken en we houden rekening met nieuwe inzichten over bijvoorbeeld klimaatverandering.

Wat is er nog nodig om de doelen te halen?
Uit een evaluatie van de eerste planperiode blijkt dat de maatregelen die zijn uitgevoerd effectief zijn. De eerste resultaten zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de Kromme Rijn, waar de water- en oeverplanten zijn toegenomen na aanleg van natuurvriendelijke oevers. In veel wateren zijn er nog ecologische knelpunten door onvoldoende natuurvriendelijke inrichting en beheer en te hoge nutriëntenconcentraties;

Het is niet haalbaar om langs alle grotere watergangen (zogenaamde KRW-waterlichamen) natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Daarom onderzoekt het waterschap ook andere maatregelen, waarbij ook naar de samenhang met de achterliggende, kleinere watergangen wordt gekeken. Deze kleinere watergangen vormen samen meer dan 90% van al het water in ons gebied.

In het hele gebied komen wateren voor met te hoge nutriëntenconcentraties, met als gevolg kroos en zuurstofproblemen. In het veenweidegebied zijn deze knelpunten het grootst. Klimaatverandering versterkt deze problemen. Daarom wil het waterschap, samen met andere partijen, verder werken aan het terugdringen van de nutriëntenbelasting.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.