Vervolg Natura 2000 beheerplannen

0 1455

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Het werkgebied van de POS telt 19 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

In een beheerplan is aangegeven hoe beleven, gebruiken en beschermen in het gebied samen gaat. Het streven is om bestaande activiteiten zoveel mogelijk te blijven voortzetten. Voor de sportvisserij is het daarom van belang dat het sportvisserijgebruik in het beheerplan van het betreffende Natura 2000-gebied staat beschreven bij het bestaand gebruik.

Als belangenbehartiger van de sportvisserij proberen wij ervoor te zorgen dat het sportvisserij gebruik als bestaand gebruik, daar waar nodig, staat beschreven in de beheerplannen. Zodat in de toekomst voor de sportvisserij geen aparte NB-wet vergunning hoeft worden aangevraagd. Om dit te bereiken worden de ontwikkelingen omtrent de beheerplannen goed in de gaten gehouden en waar noodzakelijk worden er inspraakreacties naar betreffende verantwoordelijke instanties verzonden. Ook zijn er diverse klankbordgroepen m.b.t de Natura 2000 door onze medewerkers bezocht om zo inspraak te houden in de op te stellen beheerplannen.

Onlangs is er een inspraakreactie verzonden naar de Provincie Noord-Holland m.b.t. het sportvisserijgebruik voor de Natura 2000 gebieden Laag-Holland. Het is van belang dat de sportvisserij goed staat beschreven in het beheerplan. De concept beheerplannen Laag-Holland kunt u downloaden via www.noord-holland.nl onder ‘terinzageleggingen’.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.