VISATLAS NOORD-HOLLAND

0 2332
24 apr

Hoewel vissen allang erkend worden als graadmeter voor de ecologische toestand van een water, vertoont de informatie over de verspreiding van vissen vaak nog leemtes. Dit is ook het geval in de provincie Noord-Holland. Stichting RAVON gaat daarom in samenwerking met Landschap Noord-Holland en ondersteund door de in Noord-Holland aanwezige waterbeheerders, de provincie en de interProvinciale Organisatie Sportvisserij (POS) de komende drie jaar werken aan een verspreidingsatlas van de Noord-Hollandse brak- en zoetwatervissen.

Belangrijke leefgebieden voor de aanwezige soorten worden hierbij in kaart gebracht. Hierdoor kan in de toekomst bij herstel-, inrichtings,- en beheermaatregelen beter rekening gehouden worden met de populaties van beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap. Er bestaan reeds veel verspreidingsgegevens van vissen in Noord-Holland, deze zijn echter versnipperd aanwezig bij veel diverse personen en instanties. Het is de bedoeling deze gegevens te verzamelen en samen te voegen tot één databestand. Hierbij zijn ook gegevens die nog niet in databestanden zijn opgeslagen zeer waardevol. Hoe meer gegevens verzameld worden hoe beter de verspreiding van vissoorten en de belangrijke leefgebieden binnen Noord-Holland in kaart kunnen brengen. Met name historische kennis over het voorkomen van vissoorten is vaak lastig te achterhalen. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn uit opschrijfboekjes, grijze literatuur of uit het geheugen van schepnetvissers, sportvissers of beroepsvissers. Het zou zonde zijn als deze gegevens in de loop der tijd verloren gaan. Wij willen daarom een ieder oproepen zijn of haar gegevens over het voorkomen van vissoorten in Noord-Holland door te geven.

Doorgeven waarnemingen

Het is mogelijk om waarnemingen via internet door te geven. Hiervoor kunt u terecht op de website www.telmee.nl. Nadat u zich heeft aangemeld kunt u uw waarneming doorgeven. Via een topografische kaart kan aangegeven worden waar de waarneming is gedaan. Hierna kunt u aangeven welke vissoorten u heeft aangetroffen op deze locatie. De gegevens die u hier invoert kunt u altijd weer raadplegen via dezelfde website. Ook worden de doorgegeven waarnemingen gekoppeld aan de website www.vissenatlas.nl Hier zijn verspreidingskaarten te zien van de verschillende vissoorten in Noord-Holland op kilometerhokniveau.


Noord-Hollandse VissersOm het voorkomen van vissoorten in slecht geïnventariseerde gebieden (‘witte gebieden’) in beeld te brengen wordt in samenwerking met landschap Noord-Holland een werkgroep Noord-Hollandse vissers opgericht. Het is de bedoeling dat deze groep vrijwilligers in de komende jaren gewapend met het schepnet met name het voorkomen van zeldzame en beschermde poldervissoorten onderzoekt.
Er zullen regelmatig excursies georganiseerd worden waarbij in kleine groepjes inventarisaties worden uitgevoerd. Iedereen die interesse heeft daaraan deel te nemen is van harte welkom. Als je geen schepnet of waadbroek hebt is dit geen probleem, tijdens excursies zijn deze te leen. De visactiviteiten worden op de RAVON website en op www.vissenatlas.nl aangekondigd.

Participanten visatlas

Aan het project Visatlas Noord-Holland werken de volgende organisaties mee:

Stichting RAVON www.ravon.nl  
Landschap Noord-Holland www.landschapnoordholland.nl  
Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl  
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland www.rijkswaterstaat.nl  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl  
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht www.agv.nl  
Hoogheemraadschap van Rijnland www.rijnland.net  
interProvinciale Organisatie Sportvisserij www.pos-sportvisserij.nl  

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.