VISpas cijfers 2021

0 975
11 jul

We zetten alle feiten en cijfers op een rij...

De jaarrapportage over de VISpas 2021 geeft een interessant inkijkje in de demografische samenstelling van de VISpashouders. We lichten enkele interessante cijfers en trends van deze inmiddels afgeronde analyse over vorig jaar voor je uit.

In 2021 nam het totaal aantal leden van de 737 bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen met 13.546 toe tot een nieuw record: 658.431 personen. Dat is een stijging van 2,1% ten opzichte van 2020, dat vanwege de uitbraak van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar was. De toenmalige ledengroei van bijna 18% vlakte vorig jaar zoals verwacht iets af, maar de stijgende lijn van het aantal sportvissers zet zich niettemin voort. Sportvisserij Nederland is daarmee een van de weinige sportbonden die blijft groeien.

De stijging van het aantal VISpashouders sinds 2007.


Verschil per leeftijd
In de statistieken van 2021 is verder een duidelijke afname te zien in de leeftijd 4 t/m 11 jaar. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat de basisscholen in 2021 open bleven, terwijl die in 2020 tijdelijk werden gesloten vanwege corona.

Ook de categorie 25 t/m 29 jaar vertoonde een daling. Die werden onderaan de streep echter ruimschoots gecompenseerd door de – soms spectaculaire – toename van het aantal VISpashouders in met name de leeftijdscategorieën 12 t/m 16 jaar, 33 t/m 45 jaar en 56 t/m 69 jaar. De grootste absolute groei zat vorig jaar in de groep 74-jarige VISpashouders.

De leeftijdsopbouw van de VISpashouders; incl. vergelijking 2020-2021.


Jeugd licht gedaald
Via onder meer samenwerkingen met bekende YouTubers, vislessen op basisscholen, de ZomerVISkaravaan, Stekkie Magazine en Stekkie.nl probeert Sportvisserij Nederland de participatie onder de jeugd te verhogen en op peil te houden.

Desondanks was er in 2021 sprake van een lichte daling in het aantal jeugdleden: 48.235 kinderen onder de 14 jaar hadden vorig jaar de JeugdVISpas of een jeugdvergunning. Dit is een daling van ongeveer 6% t.o.v. 2020 (51.327), met de kanttekening dat het aantal geregistreerde jeugdvissers in vergelijking met 2019 (34.173) nog steeds significant hoger ligt.

Steeds meer vrouwen
Zoals de KNVB zich voor vrouwenvoetbal inzet, stimuleert Sportvisserij Nederland – o.a. via tv-programma De Visvrouwen – het vissen door vrouwen. Met succes, want de laatste jaren is er een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal vrouwelijke VISpashouders. In 2021 hadden 39.061 dames de (Jeugd)VISpas. Dit is een stijging van 8,4% t.o.v. 2020 (36.035) – wat al een recordjaar was met 24,3% stijging t.o.v. 2019 (28.995). Beide groeipercentages liggen ver boven het landelijk gemiddelde.

12,8% buitenlander
Ondanks dat het inkomend toerisme naar Nederland sinds corona enorm is afgenomen, blijft ook onze buitenlandse achterban doorgroeien. Promotie – bijvoorbeeld via www.fishinginholland.nl, de Duitstalige digitale nieuwsbrief en de ledenservice –zorgde wederom voor een toename van het aantal buitenlandse VISpashouders: van 83.043 in 2020 naar 84.255 in 2021.

Daarmee hebben buitenlanders (mensen die op een adres buiten Nederland staan ingeschreven) zo’n 12,8% aandeel in het totale ledental. Duitse VISpashouders (70.467) vormden daarbij ook in 2021 weer veruit de grootste groep, gevolgd door de Belgen (10.836) en Fransen (1.150). Opvallende trend: het aantal Engelse VISpashouders nam – vermoedelijk vanwege Brexit – van 258 naar 100 sterk af. Daarentegen zien we een opvallende groei in het aantal Oostenrijkse, Zwitserse en Poolse leden.

Overige trends
In de uitgebreide analyse van het ledenbestand van 2021 komen nog meer interessante zaken naar voren. Zo blijkt eens te meer dat het delen van viswater via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren (oftewel de VISpas) niet zorgt voor ledenverlies: de gemiddelde groei van de sociale hengelsportverenigingen lag in 2021 op 2%. Qua nieuwe aanmeldingen c.q. nieuwe VISpassen valt op dat de verhouding papier versusonline steeds meer doorslaat in het voordeel van de digitale inschrijvingen, via www.vispas.nl.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.