VVD Noord-Holland steunt sportvisserij in ambitie loodvrij vissen

0 580
08 feb

“Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden”


Lood wordt door veel sportvissers gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven.
Door verlies kan dit vislood in het milieu terecht komen. Lood is schadelijk voor mens en dier.

Door voorlichting is het gebruik en het aanbod van loodalternatieven aanzienlijk toegenomen. In 2023 wordt besloten of de verkoop en het gebruik van vislood in heel Europa wordt verboden. 


Greendeal
Om het loodgebruik in de sportvisserij terug te dringen werken de ministeries van LNV, VWS, EZK en I&W samen met de Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland, Dibevo en Natuurmonumenten vanaf 2018 aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. In december 2021 is deze Green Deal door de verschillende organisaties geëvalueerd. De volledige evaluatie kunt u vinden op deze website.

Provinciale Staten Noord-Holland
Onlangs heeft Sportvisserij MidWest Nederland de statenleden van de provincie Noord-Holland geïnformeerd over de stand van zaken van de transitie, die de sportvisserij momenteel doormaakt naar loodvrij vissen.

In de Provinciale Staten is maandag 31 januari gesproken – de linkse partijen pleitte hier voornamelijk voor – om vislood in het water te verbieden en het afschaffen van de handel in vislood. Woordvoerder Bas de Wit van VVD Noord-Holland heeft is in hoge mate opgekomen voor de belangen van de sportvisserij.


VVD Noord-Holland steunt sportvisserij in ambitie loodvrij vissen*
Maandag in Provinciale Staten hebben linkse partijen zoals de SP en PvdD gepleit voor het verbieden van vislood in het water en het afschaffen van de handel in vislood. Aanleiding was de vaststelling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027, waarin maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De partijen willen bijvoorbeeld dat geen visrechten worden gegeven aan hengelaars die vislood gebruiken. Dat gaat waterwoordvoerder Bas de Wit van de VVD te ver: “We weten dat lood schadelijke effecten heeft op de waterkwaliteit. De sportbeoefenaars weten dat zelf ook en vanuit de sector worden maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dan past het ons niet om als provincie een legitieme sportbeoefening onmogelijk te maken.”

“Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden”
- Bas de Wit -Alternatief voor verbod op vislood
Er zijn in Nederland ongeveer 1,2 miljoen sportvissers. In 2018 hebben overheden, natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland afspraken gemaakt over een loodvrije sportvisserij. Deze afspraken zien onder andere toe op communicatie naar de sportvissers om het bewustzijn te vergroten en aanbod van alternatieven. Eind 2021 is vastgesteld dat het aantal loodvrije sportvissers is toegenomen, en dat het loodverlies tijdens het vissen fors lager is dan eerder gedacht. De VVD is blij met deze resultaten, en wil de volgende stap zetten met de sportvisserijsector. Woordvoerder De Wit is daar duidelijk over: “Volgens de VVD nemen de sportvissers steeds meer verantwoordelijkheid om lood in het water te voorkomen. Zo wordt er met de provincie gewerkt aan een inruilactie en worden loodvrije wedstrijden georganiseerd. Het is aan de sportvissers om te laten zien dat zij met zorg voor het water hun sport kunnen blijven uitoefenen.”

* Bron: Persbericht VVD Noord-Holland


Pilotgebied Noord-Holland door samenwerking
De georganiseerde sportvisserij zal ook de komende jaren doorgaan met het promoten van loodvrij vissen via een uitgebreide communicatiecampagne, loodvrije wedstrijden en evenementen, (pilot)gebieden waar loodvrij wordt gevist en inruilacties.
Zo is de federatie Sportvisserij MidWest Nederland in vergevorderd stadium om een pilotgebied en een inruil actie te starten in samenwerking met de Provincie Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil hier ook in participeren.


Meer informatie over loodvrij vissen vindt u op www.sportvisserijloodvrij.nl
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.