UPDATE: Kleine interne viswedstrijden en protocol verantwoord vissen

0 2117
23 mei

Er is goed nieuws voor hengelsportverenigingen. Lokale en vooral kleine interne verenigingswedstrijden kunnen vanaf 1 juni weer georganiseerd worden met een maximum van 30 personen en alleen als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

In het kort komt het neer op:
  • Toestemming van de visrechthebbende
  • Toestemming van de gemeente waar het viswater in valt (in verband met geldende noodverordening per gemeente)
  • Voldoen aan het protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen
  • Voldoen aan het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
  • Voldoen aan de actuele richtlijnen vanuit de rijksoverheid

Het zijn regels om snelle verspreiding van corona te voorkomen. Ze zijn niet door ons bedacht. We proberen slechts een aantal zaken voor jouw vereniging mogelijk te maken binnen deze regels.

Om te voldoen aan de huidige richtlijnen vanuit de overheid zijn voor iedere sector protocollen opgesteld. Voor alle georganiseerde sportactiviteiten geldt het algemeen protocol verantwoord sporten ontwikkeld door NOC*NSF, RIVM en de veiligheidsregio’s. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van hengelsportaanbieders en sportvissers.

Speciaal voor de verschillende hengelsportactiviteiten hebben Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties de volgende protocollen ontwikkeld:

Wedstrijdaanvragen
Hengelsportverenigingen die aanvragen hebben gedaan voor wedstrijden op federatief water krijgen binnenkort bericht of een wedstrijd doorgaat. We verlenen in principe toestemming, maar de aanvrager moet zelf de ontheffing op de noodverordening bij de gemeente aanvragen waarin het water ligt. 


Veelgestelde vragen
Check ook de veelgestelde vragen over de regels en richtlijnen omtrent hengelsportactiviteiten tijdens corona.


Infographic
Ook de infographic hebben we weer aangepast naar aanleiding van alle recente coronoberichtgeving.
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we ook deze verwerken in de infographic.


Deze infographic is ook als pdf-bestand of als jpg-bestand te downloaden.


Disclaimer
Bij het verlenen van toestemmingen voor het vissen van wedstrijden of om überhaupt te vissen geldt sinds kort een aanvullend kader. Op dit moment zijn er namelijk noodverordeningen van kracht. In die noodverordeningen is onder meer bepaald dat het verboden is om bepaalde samenkomsten te laten plaatsvinden of laten ontstaan. Men zou eventueel kunnen betogen dat men door het geven van een schriftelijke toestemming een bepaalde samenkomst laat ontstaan (ook al heeft men verder geen invloed op de vorm van deze samenkomst). In zo’n geval is men niet zozeer aansprakelijk, maar eventueel wel strafrechtelijk in overtreding. Hierop staan forse boetes. Om die reden dient men niet zomaar een schriftelijke toestemming af te geven voor wedstrijden. In de toestemming zou in ieder geval gewezen moeten worden op de wettelijke regels. 

Om de beperkte categorie gevallen uit te sluiten waarin men eventueel met aansprakelijkheden of boetes te maken kan krijgen, is een disclaimer opgesteld. Deze disclaimer staat onder de te verlenen schriftelijke toestemming (voor aangevraagde wedstrijden).

Let wel, er is op dit moment sprake van een bijzondere situatie. Sportvisserij MidWest Nederland is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de activiteit waarvoor deze schriftelijke toestemming is aangevraagd. Sportvisserij MidWest Nederland wijst erop dat bij voormelde activiteit gehandeld dient te worden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen en het Protocol Verantwoord Vissen bij hengelsportverenigingen, welke te vinden zijn ophttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19enhttps://www.sportvisserijnederland.nl/corona/. De organiserende hengelsportvereniging en de deelnemende sportvissers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de coronarichtlijnen en de eventuele schade die voortvloeit uit voormelde activiteit.#StaySafe


Kijk voor meer informatie over de door de Rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op: www.rijksoverheid.nl

En voor corona en vissen op website Sportvisserij Nederland: www.sportvisserijnederland.nl/corona/Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.