Onderzoek naar de visstand op het Noordzeekanaal

0 784
30 jan

Komend jaar vinden er drie visserijkundige onderzoeken plaats op het Noordzeekanaal. Wij informeren jullie graag vooraf over deze onderzoeken. Mocht je toch iets vreemds zien als je vist op het Noordzeekanaal, schroom dan niet om ons te bellen of mailen.

1. Onderzoek “standvis” door Wageningen Marine Research
Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar migrerende vissoorten zoals aal en driedoornige stekelbaars. Dit jaar gaat men, mede door inbreng vanuit de sportvisserij, ook de “standvis” onderzoeken. Hiervoor gaat men op locatie bij gemalen in Halfweg, Nauerna, Kadoelen en Willem-I door middel van PIT-tags (een soort zenders), vissen merken. Het gaat in hoofdzaak om baars, blankvoorn, brasem en snoekbaars. Men gaat vervolgens bij deze locaties ook PIT-tags detectiestations bouwen waardoor de vissen gevolgd worden als zij een detectiestation passeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de diverse waterbeheerders rond het Noordzeekanaal.

2. Monitoring trekvissen door de werkgroep Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden
Dit onderzoek is gericht op de monitoring van glasaal en driedoornige stekelbaars. Beide soorten migreren en het onderzoek moet inzicht geven in de belangrijkste vismigratieroutes. Met de uitkomst kunnen knelpunten in de routes (bijvoorbeeld stuwen, sluizen en gemalen) worden aangepast en opgelost.

Het onderzoek vindt plaats van 4 februari t/m 27 juni en in die periode zullen vrijwilligers twee keer per week een bemonstering uitvoeren met kruisnetten op 10 locaties in en rondom het Noordzeekanaal. Met name bij te verwachten knelpunten zoals gemalen.

De werkgroep Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden is een samenwerkingsverband van Sportvisserij MidWest Nederland, Havenbedrijf Amsterdam, gemeente Amsterdam en de waterbeheerders Provincie Noord-Holland, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier.

3. Regulier MWTL-onderzoek Rijkswaterstaat
Dit twee jaarlijks onderzoek waarvan de afkorting staat voor Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands vindt dit jaar van 18-24 februari plaats op het Noordzeekanaal. De onderzoekers vissen met een boomkor; een sleepnet dat hoofdzakelijk over de bodem sleept.Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.