Vragen over vissterfte in Kolhorn

0 916
30 okt

De VVD fractie van het Heemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vragen gesteld over vissterfte in Kolhorn.

Hieronder staan de vragen.

De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de grote vissterfte als gevolg van het maaien en baggeren in Kolhorn. De aannemer die het maaien en baggeren uitvoerde, is vanuit het open water naar het afgesloten gedeelte gaan werken, waardoor de vissen geen kant op konden en vele vissen gedood zijn.
Volgens het standaard bestek is het verboden om op deze wijze te maaien en baggeren. De aannemer (Vermaire uit Brezand) lijkt zich niet aan het bestek te hebben gehouden.
Ook schijnt er door het HHNK niet gecontroleerd en gehandhaafd te zijn op het bestek.
Door de foutieve wijze van uitvoering zijn de meeste vissen dood aangetroffen; slechts enkele levende vissen konden teruggezet worden. Bijgaand treft u enkele foto’s aan.
Wij willen graag antwoord op de volgende vragen:
1.Bent u op de hoogte van deze grote vissterfte a.g.v. het maaien en baggeren in Kolhorn?
2.Bent u met ons van mening dat het van groot belang is dat te allen tijde bij het uitvoeren van werkzaamheden de vissen blijven leven ?
3.Heeft u in het standaardbestek verbodsbepalingen opgenomen, waardoor voorkomen kan worden dat a.g.v. maai- en baggerwerkzaamheden deze grote vissterfte zal optreden?
4.Heeft u de uitvoering van dit maai- en baggerwerk in Kolhorn gecontroleerd? Zo ja, wat is er uit die controle gebleken?
5.Kunt u ons toezeggen dat u voortaan strenge controle en handhaving gaat uitvoeren bij dit soort werkzaamheden?Gerelateerde berichten
Facebook reacties