Wolhandkrabvisserij Gooimeer vroegtijdig beëindigd

0 3857
11 okt

Ruim een week na de start liggen de krabbenfuiken al weer op de kant. Wat begon als een proef voor de beroepsvisserij -en tegelijkertijd met argusogen werd gadegeslagen door de sportvissers- blijkt niet winstgevend. Sport en beroep hebben samen de fuiken gehaald en de balans opgemaakt.

Turbulente start
Met een schriftelijke toestemming van het ministerie van EZ voor de krabbenvisserij op zak, startte de beroepsvisserij vrijdagavond 29 september met het zetten van 135 schietfuiken. Het duurde niet langer dan zaterdagochtend vroeg voordat sportvissers op het Gooimeer alarm sloegen. Fuiken in de gesloten tijd voor aal roept natuurlijk vragen op. Gelukkig dat wij zoveel ogen en oren op het water hebben, maar het vangen van de wolhandkrab is een legale activiteit. Hiervoor heeft de overheid strikte regels opgesteld. Het is daarbij ook zo dat er geen toestemming van de schubvis-visrechthebbende nodig is. Daar mag je het mee eens zijn of niet, maar zo liggen de feiten.Goed gesprek
Het zetten van de fuiken en de reacties van de sportvissers zijn voor de federatie en beroepsvisser aanleiding geweest voor een goed gesprek. Omdat wij niets voor elkaar te verbergen hebben, kwamen wij tot de conclusie dat de fuiken gezamenlijk opgehaald zouden worden om te bekijken hoeveel onbedoelde bijvangst aan schubvis er in de fuiken terecht zou komen. Afgelopen vrijdag en maandag zijn onder toeziend oog van medewerkers van Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland dan ook de fuiken gelicht.Regels voor het vissen op krabben
Voor aanvang van het lichten werd duidelijk dat de regels streng zijn. Alle fuiken staan op GPS-locatie en vóór het uitvaren dient men zich te melden bij de controlerende instantie onder regie van Netviswerk. Deze organisatie van beroepsvissers reguleert de afgegeven toestemming van het Ministerie om met krabbenvangtuigen te mogen vissen. Beroepsvissers betalen daarbij zelf de onafhankelijke controle. Twee maal onaangekondigde controle is het absolute minimum.

Krabben en bijvangst
Krabben leveren goed geld op –momenteel 17,50 euro de kilo- en alleen daarom voor de beroepsvisser al de moeite van het fuiken zetten waard. Helaas werd na het fuiken lichten wel duidelijk dat de krabbenvangst bitter tegenviel. Qua bijvangst waren er welgeteld 3 snoekjes, 15 baarzen en 17 snoekbaarzen waarvan vrijwel alles klein was én levend kon worden teruggezet. Over het beperken van de bijvangst hadden wij als schubvis-visrechthebbende absoluut betere afspraken gemaakt ALS de proef zou zijn doorgezet.Bittere nasmaak
Met een totaalvangst van net geen 30 kilo in de fuiken is de krabbenvisserij op het Gooimeer verre van rendabel, zo concludeert de beroepsvisser. Te veel werk voor te weinig geld. De proef is daarmee vroegtijdig ten einde en heeft nog een naar einde ook. Tijdens het lichten blijkt dat 36 fuiken vermist of vernield zijn. De niet gevonden fuiken blijven nog maandenlang doorvissen op het Gooimeer en daarvan is de visstand uiteindelijk de dupe. Voor de beroepsvisser is het een kostenpost van een paar duizend euro. Laten we hier heel duidelijk over zijn. Wat je standpunt ook is. Je blijft met je handen van andermans spullen af.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties