Vooraankondiging extra algemene vergadering 7 december 2017

0 659
10 okt

Zoals afgesproken in de jaarvergadering op 18 mei gaan we dit jaar een extra algemene vergadering houden om onder andere de leden van de Commissie van Beroep te benoemen. Aan de agenda en de toelichting wordt gewerkt. Vooruitlopend daarop informeren wij u dat de datum voor de extra vergadering is vastgesteld op 7 december as.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties