Visonderzoek Ringvaart Haarlemmermeer en Spaarne

0 781
26 sep

Momenteel worden in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse visstandbemonsteringen uitgevoerd ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Visserij Service Nederland in samenwerking met lokale beroepsvissers.

Voor deze week staan de Ringvaart van de Haarlemmermeer en het Spaarne op de planning. Overdag worden diverse oevergedeelten bevist door middel van elektrovisserij en in het donker wordt met de kuil gevist. Dit is een sleepnet dat tussen twee boten over een lengte van een kilometer wordt voortgetrokken. Het komt regelmatig voor dat sportvissers en omwonenden deze nachtelijke visserij niet vertrouwen. Als u deze week nachtelijke activiteiten ziet op de genoemde wateren is er hoogstwaarschijnlijk geen sprake van illegale visserijactiviteiten, maar van onderzoek.

In de komende weken staan ook nog enkele andere wateren op de planning in de omgeving van Aalsmeer en Leiden. Mocht u visserijactiviteiten zien en de situatie toch niet vertrouwen, spreek de vissers dan gerust aan. Zij kunnen uitleggen waar ze mee bezig zijn, zodat eventuele vermoedens van stroperij kunnen worden weggenomen.

Bron: Visserij Service Nederland

Gerelateerde berichten
Facebook reacties