De BOA doet verslag.......

0 1178
04 mei

Afgelopen week zijn er controles geweest in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland met Utrecht, in de kop van Noord-Holland, in Zaanstreek en Waterland, in Amsterdam en omgeving en rondom het Noordzeekanaal.

In totaal zijn er 220 vissers gecontroleerd. Een aantal waarschuwingen is gegeven voor het niet direct kunnen tonen van een vispas, die thuis lag of in een andere vistas. Hiervoor wordt drie dagen de tijd gegeven om dit alsnog te doen, anders volgt proces-verbaal (pv). Twee pv’s zijn uitgeschreven aan dezelfde visser die viste met een derde hengel waar dat niet was toegestaan, voorzien van een dood visje in gesloten tijd aassoorten. Ook is een pv opgemaakt aan een visser die in het bezit was van een zeebaars, in gesloten tijd voor deze vissoort. Verder zijn nog eens twee pv’s opgemaakt voor het vissen met levend aas en vissen met een derde hengel waar dat niet is toegestaan.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties