Verkiezingen waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart vinden niet alleen de verkiezingen van de Provinciale Staten plaats, maar ook de waterschapsverkiezingen. Die zijn voor jou als sportvisser van belang, omdat je voor je hobby direct afhankelijk bent van de inrichting en het beheer van het water. 

Ga daarom stemmen en informeer je goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap.


Nederland is een waterland. Het wordt doorsneden door rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten en ligt aan de Noordzee. Al dat water in en rondom ons land vraagt om een goed beheer.
Waar het de kustlijn, de grote rivieren, enkele drukbevaren kanalen en de dammen betreft wordt dit door de landelijke overheid gedaan (Rijkswaterstaat). Al het overige waterbeheer ligt in handen van regionale overheden: de waterschappen. Daar telt ons land er 21 van (zes daarvan in het westen van Nederland worden hoogheemraadschap genoemd).

Meer dan droge voeten
Het waterschap zorgt middels onderhoud van dijken en sluizen dat wij droge voeten houden, maar draagt ook zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water. Dit maakt dat de waterschappen ook van belang zijn voor de sportvisser. Die heeft immers baat bij een gezond watermilieu en een gezonde visstand.

En bij toegang tot het water om zijn hobby te kunnen uitoefenen. Bovendien is het waterschap een belangrijke partij voor de georganiseerde hengelsport. Zij hebben overleg met het waterschap over onder meer water- en visstandbeheer, vismigratiemogelijkheden, maaibeheer met oog voor de visstand, de mogelijke aanleg van vis- en visserijvoorzieningen en het tegengaan van de bouw van nieuwe waterkrachtcentrales.Algemeen bestuur kiezen
Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide onder leiding staan van een voorzitter (dijk- of watergraaf). Het merendeel van de leden van het algemeen bestuur – dat het beleid van het waterschap bepaalt en het dagelijks bestuur controleert – wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners van het waterschap.

Bij de waterschapsverkiezingen kunnen zij stemmen op kandidaten van landelijke politieke partijen, maar ook op die van partijen die zich in het bijzonder op waterkwesties richten. Het ‘aanbod’ is in sommige waterschappen daarom groter dan de gebruikelijke smaken bij verkiezingen. Des te meer reden om je eens goed te verdiepen in de diverse partijprogramma’s en de speerpunten van de verschillende kandidaten op de kieslijsten.

Van groot belang

Door te gaan stemmen bij de komende waterschapsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en de werkwijze van jouw waterschap. Dat raakt zoals gezegd aan hele tastbare zaken als het beheer van viswateren, de visstand en de beschik- en bereikbaarheid van visstekken.

Als sportvisser is het dus van belang om je goed te informeren over wat partijen en hun kandidaten voor plannen hebben – zijn die in lijn met de belangen van de hengelsport?

Sportvisserij Nederland adviseert daarom alle sportvissers om op woensdag 15 maart hun stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen. Daarbij geven we je geen stemadvies, maar wel de tip om goed te kijken welke partijen en kandidaten de sportvisserij een warm hart toedragen. Op die manier kunnen we door bewust te kiezen het sportvisserijbelang het beste behartigen.

Direct naar de verschillende hoogheemraadschappen en waterschappen

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.