Baggerwerkzaamheden

Er vinden - voor zover ons bekend - momenteel geen baggerwerkzaamheden plaats in het gebied van Sportvisserij MidWest Nederland. Mocht u plekken weten waar dat wel het geval is, zou u dit dan aan ons kantoor willen doorgeven? We zullen er hier dan melding van maken.

(update januari 2016)