Visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen. Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minumummaat of meneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij belt u tijdens kantooruren met het federatiekantoor:
tel 0251 - 31 88 82. Wij vragen u naar de aard van de stroperij en geven uw melding vervolgens door aan onze BOA's en/of het Meldpunt Visstroperij.
Wanneer uw melding urgent is kunt u buiten kantooruren bellen u met het landelijke meldpunt visstroperijvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388.  Wij zorgen ervoor dat uw melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen.