Versterken hengelsportverenigingenOnze hengelsportverenigingen delen zoveel mogelijk viswater met elkaar. Dit jaar is het aantal wateren waar je met een VISpas mag vissen verder uitgebreid.

Nog meer water waarin iedere sportvisser met een VISpas mag vissen. Behalve met de inbreng van nieuw viswater ondersteunen wij de verenigingen op tal van andere terreinen.Pilot verenigingsondersteuning
Medio 2021 is Sportvisserij Nederland gestart met de pilot voor verenigingsondersteuning. Twee verenigingsondersteuners zijn gedetacheerd bij Sportvisserij MidWest Nederland.

Tijdens de pilot ligt hun focus op de besturen en hét besturen van hengelsportverenigingen, ofwel het verenigingsmanagement. De opgehaalde informatie moet leiden tot het oplossen van kleine vraagstukken. Hier gaat het om beleid (visie op de toekomst van de hengelsportvereniging), kader (werven en behoud vrijwilligers), accommodatie (clubhuis) en ledenbinding (kennis van leden en sociale activiteiten. Er tevens een pilot geweest met workshops Vrijwilligers werven, binden en behouden voor bestuurders door Start2Create.
Daarnaast leidt de ingewonnen informatie tot het versterken van de relatie met de hengelsportverenigingen én tot structurele diensten en producten ter ondersteuning van hengelsportverenigingen voor grotere vraagstukken.

Inventarisatie sportvisserijvoorzieningen
Er is een inventarisatie gemaakt van alle sportvisserijvoorzieningen in Noord-Holland en Flevoland. De start was een stageproject in Flevoland, waarbij ook voor een tweetal locaties een advies is opgesteld ter verbetering van de omgeving van de sportvisserijvoorziening. Vervolgens heeft de Stichting Waterrecreatie Nederland de opdracht overgepakt en uitgerold naar Noord-Holland. Het resultaat is nu een digitale kaart, waarop zo breed mogelijk de sportvisserijvoorzieningen zijn opgenomen.

Subsidies ter verbetering sportvisserijmogelijkheden
Ook afgelopen jaar hebben diverse verenigingen gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. Twee projecten, die we hierbij willen uitlichten, zijn de samenwerking ter verbetering van de visserijmogelijkheden Heemtmeer en de nieuwe vissteigers in Den Helder. HSV de Langedijker Sportvissers heeft samen met de gemeente Schagen het Heemtmeer opnieuw ingericht, waarbij oevers zijn vervangen.

In 2021 zijn ook meer nieuwe steigers gerealiseerd. Hengelsportvereniging Den Helder heeft met een subsidie van Sportvisserij MidWest Nederland drie vissteigers aan de Van Ewycksvaart laten vervangen. De vervanging is noodzakelijk om mindervalide vissers weer veilig te laten vissen. De sportvisserij staat voor inclusiviteit,

Het water is ingebracht in de landelijke lijst van viswateren en heeft een goede visstand en waterkwaliteit. Iedereen met een landelijke VISpas kan hier vissen.

Zienswijzen en inspraak
Afgelopen jaar hebben we diverse zienswijzen ingediend op KRW beleidsplannen van waterschappen en waterbeheerplannen van provincies. Dit hebben we gedaan in samenspraak met en namens de hengelsportverenigingen. Inzet was om sportvisserijmogelijkheden te behouden of uit te breiden en diverse keren is gepleit om (meer) rekening te houden met de aanwezigheid van de sportvisserij.Contactpersonen versterken hengelsportverenigingen
Roeland GeertzenOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.