Dierenwelzijn


Vissen begint bij water. Een vitale visstand en goed waterbeheer zijn voor sportvissers van het grootste belang.

Sportvissers zijn dan ook de ogen en oren langs de waterkant en op het water en signaleren vaak als eerste vissterfte, vervuiling of vissen in nood. We zijn de grootste groep Nederlanders, die zich actief inzet voor alles wat onder de waterspiegel leeft.


Welzijn van vissen
Over pijnbeleving bij vissen verschillen de meningen. Vissen zijn dieren met gevoel. Daarom is er wettelijke regelgeving, maar ook door de sportvisserij zelf opgelegde regels om het welzijn van vissen te borgen. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert om in te zetten op controle en handhaving én educatie en voorlichting. Onze boa’s controleren of de regels rond het welzijn van vissen worden nageleefd. Via vislessen en andere (online) educatie en voorlichting leren we sportvissers van jong tot oud om met zorg en respect om te gaan met flora en fauna.

Uitfaseren van lood
Lood hoort niet thuis in het water. Daarom werkt de sportvisserij samen met andere overheids- en natuurorganisaties aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Het doel van deze ‘Green Deal’ is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Via verschillende sporen (waaronder uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilotgebieden) is er aan gewerkt om dit te realiseren.

In 2021 zijn er diverse pilots geweest met loodvrij vissen op de Eem en zijn er loodvrije viswedstrijden gevist bij de AUHV in Utrecht in samenwerking met Hoogheemraadschap Vallei en Veluwe en De Stichtse Rijnlanden.

Onderzoek Zuidelijke Randmeren
Voor de landelijk ingebrachte Zuidelijke Randmeren doen we met Sportvisserij Nederland tot eind 2022 een vierjarig onderzoek naar de visstand. Gedurende de loop van dit onderzoek wordt er geen vis geoogst. Dit project duurt inmiddels ruim drie jaar en loopt af in oktober 2022. Hierna evalueren we de resultaten en stellen we in principe een nieuw quotum vast voor brasem en blankvoorn.

Uit het onderzoek in 2021 blijkt dat de brasemstand in de Zuidelijke Randmeren sinds 2018 fors is en ook gegroeid is. Daarnaast blijkt dat brasem veel meer van en naar aanliggende wateren migreert dan werd verwacht.

Je leest hier uitgebreidere informatie over het onderzoek Zuidelijke Randmeren.Contactpersonen dierenwelzijn
Mandy SchouwsOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.