Versterken hengelsportverenigingenOnze hengelsportverenigingen delen zoveel mogelijk viswater met elkaar. Dit jaar is het aantal wateren waar je met een VISpas mag vissen verder uitgebreid.

Nog meer water waarin iedere sportvisser met een VISpas mag vissen. Behalve met de inbreng van nieuw viswater ondersteunen wij de verenigingen op tal van andere terreinen.


VISparels
Een VISparel is een water in de wijk met een specifieke hengelfunctie. Het is een toegankelijk water met een goede kans op een leuke vangst, met plaats voor tien tot twintig sportvissers. Hierdoor zijn ook kleinschalige jeugdactiviteiten en visuitjes met bewoners van zorginstellingen mogelijk.
Sportvisserij Nederland wil in elke wijk en elk dorp een VISparel realiseren. Zo kunnen kinderen veilig leren vissen en is er een visstek voor álle wijkbewoners, dus ook ouderen en mensen met een handicap. Een VISparel is ook dé plek om samen met je kind te genieten van fraaie waternatuur in de wijk.
Er zijn inmiddels VISparels geopend in Ede en Veenendaal. Ook bij het Heemtmeer in Noord-Holland prijkt het bord VISparel.

Sportvisserijvoorzieningen
We werken veel samen met waterschappen, provincies en gemeenten als het gaat om sportvisserijvoorzieningen. Vaak wordt onderhoud gecombineerd met het aanleggen van voorzieningen. Zo zijn bijvoorbeeld in het kanaal Alkmaar-Kolhorn een wedstrijdtraject en een steiger voor vissers met een handicap aangelegd. Bij Hilversum is in het Hilversums Kanaal een nieuw wedstrijdtraject met stelconplaten aangelegd.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet en de omgevingsvisie gaan ook over de toegankelijkheid en bevisbaarheid van viswater en raken daarmee direct de sportvisserij. We hebben voor onze verenigingen een routekaart gemaakt waarmee ze eenvoudig aansluiting kunnen vinden bij de omgevingsvisie van de gemeente. Ook adviseren we hengelsportverenigingen hoe ze hun lokale belang kunnen vastleggen in de omgevingsvisie.

Zorgvuldig omgaan met opwekking duurzame energie
Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken vanuit het klimaatakkoord samen aan regionale energiestrategieën (RES’en). Een regionale energiestrategie biedt groene kansen en duurzame energie heeft de toekomst. De sportvisserij staat achter het opwekken van duurzame energie. Tegelijkertijd maakt Sportvisserij MidWest Nederland zich net als Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zorgen over de mogelijk negatieve effecten van windmolens en zonnepanelen op natuur en landschap, flora, fauna, onderwaterecologie en recreatie.
De sportvisserij vraagt overheden om zorgvuldige te bepalen waar wind- en zonne-energie zonder nevenschade opgewekt kan worden. Liefst zo min mogelijk in natuur, landschap en wateren. Over de invloed van zonneparken op bijvoorbeeld onderwaterecologie is nog weinig bekend. Daarom vragen wij om daar eerst meer onderzoek naar te doen.Contactpersonen versterken hengelsportverenigingen
Kick de Groot
Henk Jan GeelenOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.