Dierenwelzijn


Vissen begint bij water. Een vitale visstand en goed waterbeheer zijn voor sportvissers van het grootste belang.

Sportvissers zijn dan ook de ogen en oren langs de waterkant en op het water en signaleren vaak als eerste vissterfte, vervuiling of vissen in nood.
We zijn de grootste groep Nederlanders die zich actief inzet voor alles wat onder de waterspiegel leeft.

Welzijn van vissen
Over pijnbeleving bij vissen verschillen de meningen. Vissen zijn dieren met gevoel. Daarom is er wettelijke regelgeving maar ook door de sportvisserij zelf opgelegde regels om het welzijn van vissen te borgen. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert om in te zetten op controle en handhaving en educatie en voorlichting. Onze boa’s controleren of de regels rond het welzijn van vissen worden nageleefd. Via vislessen en andere (online) educatie en voorlichting leren we sportvissers om met zorg en respect om te gaan met flora en fauna.

Stoppen met lood
Lood hoort niet thuis in het water. Daarom werkt de sportvisserij samen met andere organisaties aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport. Het doel van deze Green Deal Sportvisserij Loodvrij is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Voor 2021 is een reductie van 30 procent het doel. Met uitgebreide bewustwordingscampagnes en pilots wordt hard gewerkt aan de vermindering van het loodgebruik. Het European Chemical Agency (ECHA) wil de verkoop en het gebruik van lood in de hengelsport binnen enkele jaren aan banden leggen. Dit zal de ontwikkeling van loodalternatieven in een stroomversnelling brengen.

Vissen beschermen
Samen met de verenigingen zetten we ons in voor een goed beheer van water en visstand. We adviseren overheden en andere organisaties over zaken als vissenbossen, visvriendelijk maaien, visplekken, natuurvriendelijke oevers, calamiteitenteam en vissenuitzet. We werken samen met waterschappen aan pilots loodvrij vissen en willen dat ook met gemeenten en provincies gaan doen.

Onderzoek Zuidelijke Randmeren
Het ecosysteem in de Zuidelijke Randmeren is de afgelopen jaren drastisch veranderd. In het heldere en plantenrijke water is de visstand afgenomen. Daar past een nieuw, duurzaam visserijgebruik bij.
Voor de landelijk ingebrachte Zuidelijke Randmeren doen we met Sportvisserij Nederland tot eind 2022 een vierjarig onderzoek naar de visstand. Sport- en beroepsvisserij werken samen in dit onderzoek, waarbij vier jaar lang geen vis wordt geoogst door de beroepsvisserij.

De unieke samenwerking tussen sportvisserij en beroepsvisserij duurt inmiddels ruim twee jaar. De voorlopige resultaten laten onder andere zien dat brasem veel meer van en naar aanliggende wateren migreert dan werd verwacht. Over een jaar worden alle resultaten van dit vierjarig onderzoek verwacht.

Je leest hier uitgebreidere informatie over het onderzoek Zuidelijke Randmeren.Contactpersonen dierenwelzijn
Mandy SchouwsOm u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.