Update over de zegenvisserij op de Randmeren

0 3300
22 dec

Eerder informeerden wij via onze website over de start van het zegenseizoen op de Randmeren. Inmiddels bijna 2 maanden verder en met de kerstvakantie voor de boeg is het tijd voor een update van de vangsten én meer achtergrondinformatie over deze visserij.

Waarom staat de sportvisserij toe dat beroepsvissers hier met de zegen vissen?
Dat doen wij niet vrijwillig. Daar zijn wij toe verplicht door de Nederlandse Staat. Sportvisserij MidWest Nederland is als huurder van het schubvis-visrecht, door de Staat verplicht om een schriftelijke toestemming voor het vissen met de zegen op de Randmeren aan de beroepsvisserij te verstrekken.

Hoe zat het ook al weer met die zegenvisserij door beroepsvissers in de Randmeren?
Vanaf 1 november tot halverwege maart mogen de beroepsvissers op de Randmeren weer met de zegen op brasem, kolblei en blankvoorn vissen. Zij doen dit volgens jaarlijks vastgestelde regels in de zegenvergunning en jaarlijks vastgestelde vangstquota. Alle vis die de beroepsvissers vangen wordt als ‘levende pootvis’ verkocht aan handelaren, die op hun beurt de vis weer verkopen aan hengelsportverenigingen in België en Nederland. Een hardnekkige vicieuze cirkel binnen de hengelsport, die feitelijk de zegenvisserij in stand blijft houden. Sportvisserij Nederland en alle federaties informeren de Nederlandse hengelsportverenigingen al langer over een zinvol alternatief: het aankopen van kweekvis zoals bijvoorbeeld spiegelkarper ipv pootvis. Momenteel is daar zelfs 2 euro subsidie per kilo op te verkrijgen van Sportvisserij Nederland en daarnaast is er ook de subsidie van Sportvisserij MidWest Nederland: Regeling financiële bijdrage ter verbetering Sportvisserijmogelijkheden.

Update van de vangsten
Sportvisserij MidWest Nederland en de beroepsvissers maken ieder jaar afspraken maken over het quotum aan brasem, kolblei en blankvoorn dat men per visserijkundige eenheid met de zegen mag vangen. In onderstaande tabel de quota voor de Randmeren inclusief de vangsten tot 22 december 2016.


De belangrijkste afspraken tussen sport en beroep voor de zegenvisserij 2016-2017 op een rij
-Voor alle gevangen brasem, kolblei of blankvoorn geldt een minimummaat van 15 cm.
-Het sorteren van de vangst direct na iedere zegentrek. Alle andere vis moet ter plaatse worden teruggezet.
-Uitsluitend verkoop als levende pootvis.
-Langdurige ijsbedekking? Mogelijke verlenging van de zegenvergunning tot max. 16 april. Een en ander na overleg tussen de woordvoerders van sport en beroep.
-Voor het Gooimeer, Eemmeer, Nijkernauw zijn maximaal 21 visserijdagen toegestaan. Op de overige meren mag alle dagen gevist worden. Quotum vol is stoppen.
-De zegenvergunning voor het Gooimeer, Eemmeer en Nijkernauw is geldig tot en met 28 februari 2017. De vergunningen voor de andere meren zijn geldig tot en met 15 maart 2017.

Hoe is de controle geregeld?
De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij MidWest Nederland controleren alle afspraken in de door ons -verplicht door de Staat- uitgegeven zegenvergunning. De controle door de overheid zelf is -naar ons weten- beperkt tot het IJsselmeer, maar hierover gaan wij in 2017 in overleg.

De controle voor, tijdens en na de zegenvisserij is streng gereguleerd.
-Voorafgaand aan iedere visdag geeft de betreffende visser per app door aan de BOA op welk meer men gaat zegenen.
-ALS men daadwerkelijk gaat zegenen volgt een volgende app.
-Tot slot ontvangt de BOA van de beroepsvisser ook voor de aanlanding van de vangst een inschatting van de hoeveelheid vis in kilo’s en per vissoort. De BOA controleert regelmatig bij de aanlandingen.
Vooralsnog blijkt deze manier van melden goede mogelijkheden te bieden voor uiteenlopende controles op verschillende momenten.

Tot slot
Het restant quotum voor het zegenseizoen 2016-2017 geeft nog voldoende ruimte aan de beroepsvissers om te zegenen. Kijkt u dus niet vreemd op als u de komende wintermaanden een beroepsvisser de netten ziet uitvaren op de Randmeren.
Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet om naar kantoor te bellen of een email naar info@smwn te sturen.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.