Zout


Nederland telt meer dan een half miljoen sportvissers die op zee vissen. Vanaf de kust, met de eigen boot of als opstapper op één van de vele charters. Het aantal zeesportvissers groeit. Aangetrokken door de rust en de ruimte langs de kust, de weidsheid van de zee, nieuwe vistechnieken en 'nieuwe' vissoorten zoeken steeds meer mensen het zoute water op.

Belangenbehartiging
Met het uitbrengen van de visie ‘Kerend Tij’ wil Sportvisserij Nederland en de Hengelsportfederaties de sportvisserij in ons grootste natuurgebied, de Waddenzee,
weer op de kaart zetten. De vangst van platvis is weliswaar afgenomen, maar nieuwe
vissoorten dienen zich aan. ‘Kerend tij’ schetst de ontwikkeling van en kansen voor de sportvisserij in de toekomst. Want sportvisserij en natuur gaan nog altijd perfect samen. Bovendien kunnen sportvissers als grootste groep extensieve recreanten uiteindelijk profiteren van alle inspanningen om de kernkwaliteiten van het Waddengebied te beschermen en uit te breiden.

Federatieve commissie Zeevissen
Via de federatieve commissie Zeevissen houden we contact met zeesportvissers in alle uithoeken van het federatiegebied. Dat werkt twee kanten op: wensen en knelpunten bereiken de federatie en de federatie kan de lokale zeesportvissers informeren. U kunt de commissie mailen via zout@sportvisserijmidwestnederland.nl.


Volg de zeecommissie
op facebook!
Klik hier