Overzicht van viswateren

Naast uw VISpas moet u ook het boekje of de app met de viswateren bij u hebben tijdens het vissen. Gezamelijk vormen deze documenten de schriftelijke toestemming die u nodig heeft om te mogen vissen. In de lijsten van viswateren staan de wateren omschreven waarin u mag vissen. Wij werken er dagelijks aan om zoveel mogelijk water in die lijst te krijgen en dus beschikbaar te maken voor alle aangesloten sportvissers.

VISplanner rechtsgeldig

Vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Indien u in één van de wateren wilt vissen dient u uw VISpas én het boekje danwel de app met viswateren bij u te hebben. 

Wilt u weten waar u mag vissen? Dat kan ook op de VISplanner.

Aanvullingslijst bij Gezamenlijke lijst van Viswateren, versie april 2016

Aanvullingslijst bij Gezamenlijke lijst van Viswateren, versie 26 mei 2016

Aanvullingslijst bij Gezamenlijke lijst van Viswateren, versie juli 2016


KLIK HIER of op het boekje om de lijst 2016-2017-2018 te kunnen inzien (pdf):Voor de wateren van de Kleine VISpas, klik hier