Federatieve commissies MidWest Nederland


Jeugdcommissies (Ga naar Jeugd)

Noord
Vz: B. Schipper 
Sc: M. Sijm
Pm: R. Ottens
A. Teunen
P. Oostwouder

West

Vz: A. v.d. Helder
Sc: H. Zonneveld
Pm: A.M. Bogaards

Randmeren
J. van de Bovenkamp 

Gooi & Eemland
L. Harmsen
B. Kors
M. Roest

Wedstrijdcommissies (Ga naar Wedstrijden)

Noord
Vz/secr: B. Schipper
Penningm.: C. Emmaneel
R. Emmaneel
J. Schoute

Regio West

Wedstrijdcommissie Baars West
C. Hogeterp
B. de Hond
M. Kok 

Baarscommissie van het Jaar
P. Oostwouder
R. Pronk
M. Kok

Randmeren
W. van de Kamp
G.J. Boute
J. Rondhuis

Gooi & Eemland
A. van den Hazel

Commissie controle
T. Leijen
H. Vlietstra
Th. van Bergen
F. Vellinga


Financiële commissie
D. Wever
J. Golstein

Commissie Verbetering Sportvisserijmogelijkheden
W. van der Straten
G.J. Rebel
S. van Anrooij

Commissie Zeevissen (Ga naar Zout)
Vz: R. Gatowinas
Sc: M. van Breugel, p/a Postbus 2, 1910 AA  Uitgeest (0251) 31 88 82
Pm: J. van der Bilt
M. Noort
J. van ’t Veer
R. Hagedoorn
Mw. A. Heijblok
D. Weijers

Karpercommissie
VZ: S. van Anrooij
M. Thijssen
S. Rekers
M. Merk
P. van de Craats
J. van der Beek
J. Kuijper

Visrechten Team
S. van der Bliek
D. Wever
J. van de Bovenkamp