Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland is een actieve organisatie. Het bestuur van de federatie bestaat uit negen bestuursleden met ieder hun eigen portefeuille. Zij worden ondersteund door de negen medewerkers. Daarnaast zijn er binnen de federatie nog acht commissies actief op het gebied van jeugd, karpercommissie, wedstrijdvissen, zeevissen, controle en handhaving, behandeling van overtredingen, financiën en verbetering van de sportvisserijmogelijkheden.

De federatie doet veel om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Dat blijkt onder meer uit de promotie van de hengelsport op scholen en beurzen, de aankoop van visrechten, (ondersteuning bij) inbreng van viswater in de VISpas en de samenwerking met Sportvisserij Nederland. 

In 2010 heeft de voormalige hengelsportfederatie Sportvisserij NoordWest Nederland haar beleid voor de komende jaren uitgewerkt in het Beleidsplan 2010-2013. Inmiddels ligt er een concept beleidsplan voor de komende periode 2014 - 2017 die in samenwerking met de hengelsportvereniging is opgesteld. U vindt deze op de pagina 'downloads' vinden.