Diverse controles door onze BOA's

0 1151
15 mei

Onze vrijwillige en ZZP BOA’s hebben, soms samen met de politie, het afgelopen weekend van de Zuidpier in Velsen tot Harderwijk gecontroleerd. Hieronder kunt u lezen waar ze zijn geweest en of een ieder zijn zaken op orde had.

Eén van onze BOA's heeft samen met de wijkagent op de Zuidpier van Velsen gecontroleerd of vissers ondermaatse vis of vis waarvoor het gesloten tijd is (bijvoorbeeld zeebaars) hadden. Een aantal ondermaatse vissen werd aangetroffen tussen de blokken. De in de buurt staande vissers zijn hierop aangesproken en hun gegevens zijn in het systeem gezet. Met alle vissers is gesproken over het doel van de controle, de regels omtrent minimummaten en de wetgeving rondom het vangen van zeebaars (tot 1 juli verboden!). In Velsen Zuid zijn 5 vissers gecontroleerd, bij hen was alles in orde. Op de Noordersluisweg in IJmuiden is nog een visser gecontroleerd maar ook hij had alles keurig in orde.

In
Rhenen zijn het afgelopen weekend drie sportvissers gecontroleerd, er waren geen bijzonderheden.

In een ronde langs
Uitgeest, Limmen, Heiloo, Alkmaar en Akersloot zijn 32 sportvissers gecontroleerd, alles was in orde.

Samen met de politie was er een controleactie in Flevoland. In
Harderwijk werden vier vissers gecontroleerd in de vijvers rondom de Sypel. Drie hadden alles in orde. Eén van de vissers had wel een vispas volgens eigen zeggen maar had hem niet bij zich. Zijn gegevens zijn genoteerd en in principe is hem een Proces Verbaal aangezegd mits binnen drie dagen zijn vispas alsnog aan de BOA zou tonen. Dit laatste heeft hij dezelfde avond per mail gedaan. Drie karpervissers in Harderwijk en Ermelo hadden de zaken in orde.

Ook in
Harderwijk troffen boa’s drijvers aan voorzien van vlaggetjes. Dit is een indicatie dat het hier zou gaan om schietfuiken. Om te kunnen controleren of het om legale of illegale fuiken gaat is er in het visplan afgesproken dat het registratie nummer (boot nummer van de beroepsvisser) op het vlaggetje moet staan. De BOA wist welke beroepsvisser daar vist en heeft hem gebeld. De visser gaf aan dat de fuiken er net een half uur in stonden en dat deze inderdaad van hem waren. De visser kreeg een waarschuwing omdat hij geen nummers op de drijvers had staan.


In heel
Flevoland waren in samenwerking met de politie nachtelijke controles. Er zijn 42 sportvissers gecontroleerd en zes kregen een Proces Verbaal (PV). Dit was voor het vissen met vijf hengels, iemand viste met vier hengels en vier vissers hadden de VISpas / nachtVISpas niet bij zich.

Naar aanleiding van een melding zijn 5 vissers in het
Sloterpark in Amsterdam gecontroleerd. Er is een PV opgemaakt voor het vissen met 3 hengels waar dat niet is toegestaan en een PV voor het vissen zonder VISpas.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties