Medewerking provincies gevraagd bij tegengaan overlast waterplanten

0 622

De afgelopen drie jaar was er een pilot waarin meer werd gemaaid om de overlast van waterplanten in de Randmeren tegen te gaan. Of de pilot een vervolg krijgt hangt af van de financiering.

Zoals bekend is er op de Randmeren enorme overlast van waterplanten. Dit zorgt voor veel problemen bij de waterrecreatie waaronder de sportvissers. Tijdens een driejarige pilot zijn beroepsvissers ingehuurd om extra te maaien. De pilot is nu voorbij en er is niet genoeg geld om het project voort te zetten.

Een aantal organisaties, waaronder Sportvisserij Nederland, heeft de handen ineengeslagen en aan de provincies Flevoland en Noord-Holland gevraagd of ze een vervolgproject mede willen financieren. Men is nu in afwachting van een reactie van de provincies.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties